20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ

ޕާކިސްތާނުގެ ހެލިކޮޕްޓަރަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހަމަލާދީފި

  • ޕާކިސްތާނުން ބުނަނީ އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ނުވަންނަ ކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 1 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 11:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އާޒާދް ކަޝްމީރް ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާޖާ ފާރޫޤް ހައިދަރު ޚާން -- އޭއެފްޕީ

ކަޝްމީރުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ފަޅީގެ ލީޑަރު ދަތުރު ކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރަށް އިންޑިއާގެ ފައުޖުތަކުން ހަމަލާ ދީފި ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގެ ކައިރީގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އާޒާދް ކަޝްމީރް ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާޖާ ފާރޫޤް ހައިދަރު ޚާން އަވަށްޓެރި އަވަށެއްގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު އަވަހާރަވެގެން އާއިލާއަށް ތައުޒިއާ ވިދާޅުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށެވެ.

ވެރިރަށް އިސްލާމް އާބާދުން އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ރާޖާ ފާރޫޤް ހައިދަރު ޚާން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ ދަތުރުކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރަށް ހަމަލާ ދިން އިރު ދަތުރު ކުރަމުންދިޔައީ ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯލްގެ ޕާކިސްތާނާ ވީ ފަޅިން ކަމަށާއި އުސޫލާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ހެލިކޮޕްޓަރުން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

"އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބަޑިޖެހީ ޕާކިސްތާނުން އެ ގަައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާކަން ދައްކަން،" ޚާންގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް ދެވެންދާ އާނަންދް ވިދާޅުވީ އެ ހެލިކޮޕްޓަރުން ޕޫންޗްގެ ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯޯލްގެ ހުރަސްކޮށް މެންދުރު 12 ޖަހާކަންހާއިރު އެ ގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާނަންދް ވިދާޅުވީ އެއީ ޕާކިސްތާނުގައި އުފައްދާ ބާވަތުގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި އުދުހިފައި ވަނީ ވަރަށް އުހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބޭ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ ކުދި ހަތިޔާރާ އެކު ކަމަށެވެ.

ރާޖާ ފާރޫޤް ހައިދަރު ޚާން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި އެއްވެސް ހަތިޔާރެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް