18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ތޫފާން ޓްރާމީ

ޖަޕާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރައިފި

  • އެތައް ފްލައިޓްތަކަކާއި ރޭލް ދަތުރުތައް ކެންސަލްވި
  • 750،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 1 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 05:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


އޮސާކާއަށް ތޫފާނު އެރިއިރު ގަޑިއަކު 216 ކިލޯމީޓަރ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހިފައިވޭ -- އާކައިވް

ޖަޕާނަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން، ޓްރަމީގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި ދަތުރުފަތުރަށް ބުރޫ އަރައިފިއެވެ.

ތޫފާން ޓްރަމީ އަރާފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ގަޑިން 20:00 ގައެވެ. ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އޮސާކާއަށް ތޫފާނު އެރިއިރު ގަޑިއަކު 216 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހިފައި ވެެއެވެ.

ކޮޅިގަނޑގު އިރުމައްޗަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވާއިރު އެތައް ފްލައިޓްތަކަކާއި ރޭލް ދަތުރުތައް ކެންސަލްވިއެވެ. މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން 750،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑިގެންދިޔަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މަދުވެގެން 48 މީހަކަށް ކުދިކުދި ޒަޚަމްތައް ލިބުނެވެ. މި ތޫފާން އަރާފައި މިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމަށް އަރާފައިވާ އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން އެ ގައުމުގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އަރާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެރި ތޫފާން ޖެބީގައި އެތައް ސަރަހައްދެއްގައި ފެން ބޮޑުވެ މަދުވެގެން 7 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް