12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

އިޓާލިއަން ކަޕް

ކޮޕާ އިޓަލިއާ: އިންޓަމިލާން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލާޒިއޯ ސެމީ އަށް ދަތުރުކޮށްފި

  • ލާޒިއޯ އަދި އިންޓަ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް އެއް ރަތް ކާޑު ދެއްކި
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 20:24 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


އިންޓަ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލާޒިއޯ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގޫގުލް

ކޮޕާ އިޓަލިއާގައި އިންޓަމިލާން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލާޒިއޯ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

 

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު އިންޓައާ ވާދަކޮށް ލާޒިއޯ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

އިންޓަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވަނީ ލާޒިއޯ އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފިލިޕޭ އެންޑާސަން އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ލާޒިއޯ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހުކޮޅު އިންޓަ އަށް ވެސް ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އިންޓަގެ މައްޗަށް ލާޒިއޯ ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ލާޒިއޯ އިން ވަނީ އެޓީމުން ދައްކަމުންދިޔަ ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުލުފުލުގައި އިންޓަގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

މެޗުގައި އިންޓަ އަށް ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވީ 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ލާޒިއޯގެ އިމޯބައިލް އަށް އިންޓަގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އެޓީމުގެ ޖޯ މިރިންޑާ ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާއެކުގައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ލާޒިއޯ އިން ވަނީ ފައިދާގެ ބޭނުން ހިފާ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެޓީމަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކަސް ރޮޑްރިގޯ އެވެ.

 

މި ލަނޑާއެކު ލާޒިއޯ އިން ކުޅެމުންދިޔައީ ވަރަށް އިތުބާރާއެކުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލާޒިއޯ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެޓީމުގެ ޑެނިއަލް ރަޑޫ ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ރެފްރީ ވަނީ އޭނާ އަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

އިންޓަ އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ލަނޑު 84 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިކް އެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް އިންޓަ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް