19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ

އޮސްޓްރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަރަބިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައި އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައްވައިފި

  • އަރަބިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓުމާއެކު އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެ ކަމަނާއަށް ވަނީ ހުއްޓިފައި
  • އދ. ގެ ރަސްމީ ހަ ބަހުގެ ތެރޭގައި އަރަބި ބަސް ހިމެނޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 30 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 07:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


އޮސްޓްރިއަން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަރިން ކެނައިސްއެލް -- ޔޫއެން ފޮޓޯ

އޮސްޓްރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކަރިން ކެނައިސްއެލް އދ. ގެ 73 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި އަރަބި ބަހުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލައްވައިފިއެވެ.

އަރަބިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފެއްޓުމާއެކު އެންމެންގެ ސަމާލުކަން އެ ކަމަނާއަށް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އެ ވަގުތު އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވަނީ އެކަމަނާގެ ހިތްވަރަށް އަތްޖަހާފައެވެ.

އަރަބި ބަހަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަހެއް ކަމަށް ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވިއެވެ. އދ. ގެ ރަސްމީ ހަ ބަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަރަބި ބަހަކީ ތާރީޚް ދެނެގަތުމަށް އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ބަހެއް ކަމަށް ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވީ އެކަމަނާގެ ބަޔާން އަރަބި ބަހުން ދެއްވުނީ، ވިއެނާ އާއި ބެއިރުއިތުގެ އދ. ގެ ހެޑް ކުއާޓާސްގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު އަރަބި ބަސް ދަސްކުރެެއްވުމުންނެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ލުބުނާނުގައި ކިޔަވަން އުޅުއްވި ދުވަސް ވަރުވެސް އަރަބި ބަސް ދަސްކުރެއްވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ދަސްވި އެންމެ މުހިއްމު ފިލާވަޅަކީ ކެތްތެރިކަން ކަމަށް ކެނައިސްއެލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖެނެރަލް އެސެމްބަލީގައި ކެނައިސްއެލް ވަނީ އަރަބި ބަހުގެ އިތުރުން ފްރެންޗާއި ސްޕެނިޝް އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް