19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ފޭސްބުކް ހެކްކުރުން

އިންސްޓަގްރާމް ހެކްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް!

  • މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ސައިޓަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލަ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 30 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 03:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ފޭސްބުކްގެ ގިނަ އެކައުންޓްތަކެއް ވަނީ ހެކްކޮށްފައި -- ރޮއިޓަރސް

ހެކްކުރި ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްތައް ވެސް ހެކްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އެހެން ބުނީ އެ ސައިޓުގެ 50 މިލިއަނެއްހާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރި ތަހްގީގަށްފަހުއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ޕްރޮފައިލް ފެންނަ ގޮތް ބެލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނިޒާމްގައިވާ "ލޯވަޅުން" އެކައުންޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަންސް ވަގަށް ދަމައިގަނެވެއެވެ. ސެކުރިޓީ ޓޯކަންއަކީ ފޭސްބުކްއިން ލޮގްއައުޓް ނުވާ ގޮތް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓޯކަންއެކެވެ. އެ ޓޯކަން ލިބިއްޖެނަމަ އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޕާސްވޯޑަކާ ނުލާ ވަދެވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެންމަތިވި އެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ފަހު ފޭސްބުކުން ބުނީ ހެކްކުރި އެކައުންޓްތަކުން އެހެން އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ނޫނީ ވެބްސައިޓަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާނަމަ އެ ވެސް ހެކް ކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އިންސްޓަގްރާމް، ސްޕޮޓިފައި، އެއާބީއެންބީ ހިމެނެއެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އެތައް ހާސް އެޕްލިކޭޝަންސްއާއި ވެބްސައިޓަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭ ގޮތް ހަދާފައިވާއިރު މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ސައިޓަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް