19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ފޭސްބުކް ހެކްކުރުން

އިންސްޓަގްރާމް ހެކްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް!

  • މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ސައިޓަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލަ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 30 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 03:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ފޭސްބުކްގެ ގިނަ އެކައުންޓްތަކެއް ވަނީ ހެކްކޮށްފައި -- ރޮއިޓަރސް

ހެކްކުރި ފޭސްބުކް އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓްތައް ވެސް ހެކްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން އެހެން ބުނީ އެ ސައިޓުގެ 50 މިލިއަނެއްހާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވިގެން ކުރި ތަހްގީގަށްފަހުއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ޕްރޮފައިލް ފެންނަ ގޮތް ބެލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނިޒާމްގައިވާ "ލޯވަޅުން" އެކައުންޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ޓޯކަންސް ވަގަށް ދަމައިގަނެވެއެވެ. ސެކުރިޓީ ޓޯކަންއަކީ ފޭސްބުކްއިން ލޮގްއައުޓް ނުވާ ގޮތް ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ޓޯކަންއެކެވެ. އެ ޓޯކަން ލިބިއްޖެނަމަ އޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ޕާސްވޯޑަކާ ނުލާ ވަދެވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެންމަތިވި އެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ފަހު ފޭސްބުކުން ބުނީ ހެކްކުރި އެކައުންޓްތަކުން އެހެން އެއްވެސް އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ނޫނީ ވެބްސައިޓަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާނަމަ އެ ވެސް ހެކް ކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އިންސްޓަގްރާމް، ސްޕޮޓިފައި، އެއާބީއެންބީ ހިމެނެއެވެ.

ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އެތައް ހާސް އެޕްލިކޭޝަންސްއާއި ވެބްސައިޓަށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭ ގޮތް ހަދާފައިވާއިރު މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެ ސައިޓަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް