25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކެވަނައުގެ ކޭސް ފައިލް އަލުން ހުޅުވަން ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރައްވައިފި

  • ތަހްގީގު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެ
  • ތަހްގީގު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތައް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 29 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 02:35 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ބްރެޓް ކެވަނޯ އަދި ކްރިސްޓީން ބްލޭސީ ފޯޑްސް ވެސް ވަނީ ސެނޭޓްގައި ހެކިބަސް ދެއްވާފައި -- ސީއެންބީސީ

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް ޓްރަމްޕް ނެންގެވި ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު އަލުން ތަހްގީގު ކުރަން އެމަނިކުފާނު އަންގަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރުގައި ވަނީ އެ ތަހްގީގު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ. އެފްބީއައިގެ މައްޗަށް އެ އަމުރު ނެރުއްވާފައި ވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ. ތަހްގީގު ކުރުމުގެ އަމުރު ޓްރަމްޕް ނެރުއްވީ އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގެ މަތީގޭގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ތަހްގީގު ނިމެންދެން ބްރެޓް ކެވަނޯ ހޮވުމަށް ނަގާ ވޯޓު ވަނީ ފަސް ކުރެވިފައެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ އަމުރުގައި ވަނީ އިތުރު ތަހްގީގްތައް ނުކޮށް ހަމައެކަނި ޖިންސީ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށެވެ.

ތިން އަންހެނަކަށް ކެވަނޯ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ އަޑުތައް އެރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވާކަން އިއުލާން ކުރި ހިސާބުންނެވެ.

ޓްރަމްޕް ނެންގެވި ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރި އަންހެން މީހާ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ސެނޭޓްގައި ހެކިބަސްދީ އަދި ކެވަނައު އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަނީ ރިޓަޔަރ ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އެންތޮނީ ކެނެޑީގެ ބަދަލުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް