16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ބެންގްލޫރް އެފްސީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

  • ކޮލިފައިން މެޗުން ވިހްދަތު އަތުން ބެންގްލޫރް އެފްސީ ބަލިވީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 17:37 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ބެންގްލޫރު އެފްސީ އަދި އަލް ވަހްދަތް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އިންޑިއާގެ ބެންގްލޫރު އެފްސީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ބެންގްލޫރް އެފްސީ އަށް އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސްލީގުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކޮލިފައިންގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަލް ވިހްދަތްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިވުމުންނެވެ.

 

ޖޯޑަންގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފާރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ވާދަވެރި ކުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވިހްދަތްއާ ހިލާފަށް ބެންގްލޫރުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ޑިފެންސިވް ކުޅުމެކެވެ.

 

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ވިހްދަތް އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑޫ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު މާހިރު އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ވިހްދަތް އިން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުލުފުލުގައި ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. ވިހްދަތް އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަހާ ފައިސަލް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

 

މި މެޗުގައި ބެންގްލޫރު އެފްސީގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުނިލް ޗެތުރީ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޗެތުރީ އަށް ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދޭން ވެސް މެޗުގައި ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް