19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ބެންގްލޫރް އެފްސީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

  • ކޮލިފައިން މެޗުން ވިހްދަތު އަތުން ބެންގްލޫރް އެފްސީ ބަލިވީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 17:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ބެންގްލޫރު އެފްސީ އަދި އަލް ވަހްދަތް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން އިންޑިއާގެ ބެންގްލޫރު އެފްސީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

 

މިދިޔަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ބެންގްލޫރް އެފްސީ އަށް އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސްލީގުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކޮލިފައިންގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަލް ވިހްދަތްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިވުމުންނެވެ.

 

ޖޯޑަންގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފާރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ވާދަވެރި ކުޅުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވިހްދަތްއާ ހިލާފަށް ބެންގްލޫރުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ޑިފެންސިވް ކުޅުމެކެވެ.

 

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ ވިހްދަތް އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑޫ 48 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަހުމަދު މާހިރު އެވެ.

 

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ވިހްދަތް އިން ދިޔައީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުލުފުލުގައި ފުރުސަތު ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. ވިހްދަތް އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަހާ ފައިސަލް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ.

 

މި މެޗުގައި ބެންގްލޫރު އެފްސީގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުނިލް ޗެތުރީ އެވެ. މީގެއިތުރުން ޗެތުރީ އަށް ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދޭން ވެސް މެޗުގައި ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް