22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ފަލަސްތީން

ފަސްކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މޭ 13 ގައި ބާއްވަނީ

  • އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ފަލަސްތީނުގެ ޅީޑަރުންތަކެއް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލައްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އޮޮކްޓޯބަރުގައި ފަލަސްތީނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ މޭ މަހު ތޭރަގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބޭއްވޭގޮތް ނުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަންކުރާ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ފަތުހު ޖަމާއަތާއި، ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލާގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރިގެންނެވެ. އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ ކަމަށް ފަތުހު ޖަމާއަތާއި ހަމާސްއިންވެސް އިއުލާން ކުރިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ދެ ޖަމާއަތް އިންތިޚާބެއްގައި އެކުގައި ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަތުހު ޖަމާއަތުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަން ކުރާއިރު ހަމާސްއިން ވެރިކަންކުރަނީ ޣައްޒާގައެވެ. ދެޖަމާއަތުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް