22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ފަލަސްތީން

ފަސްކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މޭ 13 ގައި ބާއްވަނީ

  • އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


ފަލަސްތީނުގެ ޅީޑަރުންތަކެއް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލައްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އޮޮކްޓޯބަރުގައި ފަލަސްތީނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ މޭ މަހު ތޭރަގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބޭއްވޭގޮތް ނުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަންކުރާ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ފަތުހު ޖަމާއަތާއި، ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލާގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރިގެންނެވެ. އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ ކަމަށް ފަތުހު ޖަމާއަތާއި ހަމާސްއިންވެސް އިއުލާން ކުރިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ދެ ޖަމާއަތް އިންތިޚާބެއްގައި އެކުގައި ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަތުހު ޖަމާއަތުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަން ކުރާއިރު ހަމާސްއިން ވެރިކަންކުރަނީ ޣައްޒާގައެވެ. ދެޖަމާއަތުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް