15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފަލަސްތީން

ފަސްކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މޭ 13 ގައި ބާއްވަނީ

  • އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ފަލަސްތީނުގެ ޅީޑަރުންތަކެއް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލައްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އޮޮކްޓޯބަރުގައި ފަލަސްތީނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ މޭ މަހު ތޭރަގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބޭއްވޭގޮތް ނުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަންކުރާ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ފަތުހު ޖަމާއަތާއި، ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލާގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރިގެންނެވެ. އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ ކަމަށް ފަތުހު ޖަމާއަތާއި ހަމާސްއިންވެސް އިއުލާން ކުރިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ދެ ޖަމާއަތް އިންތިޚާބެއްގައި އެކުގައި ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަތުހު ޖަމާއަތުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަން ކުރާއިރު ހަމާސްއިން ވެރިކަންކުރަނީ ޣައްޒާގައެވެ. ދެޖަމާއަތުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް