21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ފަލަސްތީން

ފަސްކުރެވުނު ފަލަސްތީނުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މޭ 13 ގައި ބާއްވަނީ

  • އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުން
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!


ފަލަސްތީނުގެ ޅީޑަރުންތަކެއް އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ލައްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިދިޔަ އޮޮކްޓޯބަރުގައި ފަލަސްތީނުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ މޭ މަހު ތޭރަގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބޭއްވޭގޮތް ނުވީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަންކުރާ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ފަތުހު ޖަމާއަތާއި، ޣައްޒާގައި ވެރިކަންކުރާ ހަމާސް ޖަމާއަތާ ދެމެދު ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލާގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރިގެންނެވެ. އިންތުޚާބު ފަސްކުރީ ފަލަސްތީނުގެ ކޯޓަކުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން އުޅުނު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނޭ ކަމަށް ފަތުހު ޖަމާއަތާއި ހަމާސްއިންވެސް އިއުލާން ކުރިއެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެ ދެ ޖަމާއަތް އިންތިޚާބެއްގައި އެކުގައި ވާދަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަތުހު ޖަމާއަތުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ވެރިކަން ކުރާއިރު ހަމާސްއިން ވެރިކަންކުރަނީ ޣައްޒާގައެވެ. ދެޖަމާއަތުގެ މެދުގައި ސުލްހަ ގާއިމު ކުރުމަށް އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް