15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

  • ޕާކިސްތާނުގައި ފިލްމެއް ދައްކާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ޖެހޭނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުން ދީފި އެވެ.

ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ބޮލީވުޑް ފިލްމު ދެއްކޭނެކަމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓާގެ ސެކްޓޭރިއަޓް ވަނީ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުތައް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ޕާކިސްތާން ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިމަގަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ޕާކިސްތާން ފިލްމު ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ފިލްމެއް ދައްކާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ޖެހޭނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން ފިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފިލްމުގެ ސީޑީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ނިންމުމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ބޮލީވުޑް ބައެއް ފިލްމުތައް ޕާކިސްތާން ސްކްރީންތަކުގައި އަޅުވާނެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށްވެގެންދާނީ ރައީސް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި ތުރުކީ އަދި އިރާންގެ ފިލްމުތައްވެސް އެޅުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް