25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

  • ޕާކިސްތާނުގައި ފިލްމެއް ދައްކާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ޖެހޭނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުން ދީފި އެވެ.

ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ބޮލީވުޑް ފިލްމު ދެއްކޭނެކަމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓާގެ ސެކްޓޭރިއަޓް ވަނީ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުތައް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ޕާކިސްތާން ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިމަގަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ޕާކިސްތާން ފިލްމު ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ފިލްމެއް ދައްކާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ޖެހޭނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން ފިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފިލްމުގެ ސީޑީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ނިންމުމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ބޮލީވުޑް ބައެއް ފިލްމުތައް ޕާކިސްތާން ސްކްރީންތަކުގައި އަޅުވާނެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށްވެގެންދާނީ ރައީސް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި ތުރުކީ އަދި އިރާންގެ ފިލްމުތައްވެސް އެޅުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް