17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

  • ޕާކިސްތާނުގައި ފިލްމެއް ދައްކާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ޖެހޭނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:46 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އެގައުމުން ދީފި އެވެ.

ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ބޮލީވުޑް ފިލްމު ދެއްކޭނެކަމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓާގެ ސެކްޓޭރިއަޓް ވަނީ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުތައް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ޕާކިސްތާން ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ކުރިމަގަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ޕާކިސްތާން ފިލްމު ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ފިލްމެއް ދައްކާނަމަ އެކަމަށް ހުއްދަ އަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ޖެހޭނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން ފިލްމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަދި ފިލްމުގެ ސީޑީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ނިންމުމާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ބޮލީވުޑް ބައެއް ފިލްމުތައް ޕާކިސްތާން ސްކްރީންތަކުގައި އަޅުވާނެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާ ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށްވެގެންދާނީ ރައީސް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި ތުރުކީ އަދި އިރާންގެ ފިލްމުތައްވެސް އެޅުވުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް