22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުން

އެއްލައިދޫ މަނިކުއާ ގުޅިގެން އެެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުން ދެ ރިސޯޓެއް ހުޅުވަނީ

 • ގަސްވެއްޔާއި މާގަ ތަރައްގީކުރަނީ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަށް
 • ގަސްވެލި 2020 ގައި ހުޅުވާނެ، މާގަ 2019 ގައި ހުޅުވާނެ
 • އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިދިޔަ އަހަރު
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:16 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު
 8. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި


އެއްލައިދޫ ރިސޯޓް: އެ ރިސޯޓުން މާގަ ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) ގެ އަލްފާ ކިނަމް ހޯލްޑިންގްސް ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ޑްރީމް ހޮޓަލް ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އެއްލައިދޫ މަނިކުއާ ގުޅިގެން ޑްރީމް ހޮޓަލް ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ދެ ރިސޯޓަކީ، ޗަޓްވާލް މާގަ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓާއި ޑްރީމް ގަސްވެލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓެވެ.

ޑްރީމް ހޮޓަލް ގްރޫޕުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޖޭ ސްޓެއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާގަ އާއި ގަސްވެލި ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަލްފާ ކިނަމްއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިދިޔަ އަހަރު ކަމަށެވެ.

ޑްރީމް ގްރޫޕުގެ ޗަޓްވާލް ބްރޭންޑުގެ ދަށުން މާގަ ރިސޯޓް ތަރައްގީކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މިހާރު ވެސް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ އެ ރަށުގައި އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ 80 ކޮޓަރިއާއި ހަ ޕްރައިވެޓް ބީޗް ވިލާގެ އިތުރުން ދެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ވިލާ ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މާގައަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ޑައިވިން ސްޕޮޓެއް ކަމަށްވާ މާގަ ތިލަ  ނުވަތަ އޮރިމަސް ތިލަ ހިމެނޭ ރަށެވެ. މާގަ އޮންނަނީ މަނިކުގެ އެއްލައިދޫ ރިސޯޓާ 10 ވަރަކަށް މިނެޓް ދުރުގަ އެވެ.

ގަސްވެލީގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓް 2020 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އެ ރަށް ތަރައްގީކޮށް ނިމޭ އިރު، 500 ވިލާއާއި އަށް ރެސްޓޯރެންޓާއި، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގެ އިތުރުން 20،000 އަކަފޫޓުގެ ބޮޑު ސްޕާއެއް ހުންނާނެ އެވެ.

ޑްރީމް ކުންފުނިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޑްރީމް ބްރޭންޑުގެ ދަށުުން، ޑްރީން ގަސްވެލި މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ އެ ރިސޯޓް ވެގެންދާނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓަށެވެ.

ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމަށް މަނިކަށް ގަސްވެލި ދިނީ 2006 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ގަސްވެއްޔާއެކު، އެ ރަށާ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ ބޮޑުވެލި ފަޅާއި ކަޑައުސްފުށި ފަޅު ވެސް ވަނީ މަނިކަށް ދީފަ އެވެ.

ގަސްވެލި ތަރައްގީކުރުމަށް މަނިކު ވަނީ 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނެގުމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އެ ލޯނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެސް ވަނީ ވެފަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ޅިޔަން ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މަނިކުއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުން ދެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލް ތަރައްގީ ކުރަނީ ވެސް މަނިކުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް