18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސީރިއާ

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފި

  • ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
  • ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ލުއި ހަތިޔާރާއި ވަޒަން
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 15:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިން -- ގޫގުލް

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ސައުދީގެ ފައުޖަށް ވާކިވެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

 

ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ އަރަބި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސެސް (އެސްޑީއެފް)ގެ ތަރުޖަމާން ތޮލާލް ސިލޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވި އެހީ ލިބިފައި ވަނީ މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރު ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ މިއީ މިގޮތަށް ފާޅުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލުއި ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

 

މި ޝިޕްމަންޓް ފޮނުވިކަން ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ޖޯން ޑޯރިއަން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި އޮތޯރިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

ސައުދީގެ ފައުޖަށް ސީރިއާގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޑީއެފްގައި ހިމެނޭ ސީރިއަން ކުރުދިޝް ވައިޕީޖީ އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސްއާ) ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ޖަމާއަތެކެވެ.

 

ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ބާރުގަދަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ރައްގާ އާއި މޫސަލްގައި ހިނގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަރުގަދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް