19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ސީރިއާ

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފި

  • ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ
  • ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ ލުއި ހަތިޔާރާއި ވަޒަން
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 1 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 15:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިން -- ގޫގުލް

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ސައުދީގެ ފައުޖަށް ވާކިވެރިވާ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

 

ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ އަރަބި ގުޅިފައިވާ ފައުޖުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސެސް (އެސްޑީއެފް)ގެ ތަރުޖަމާން ތޮލާލް ސިލޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ފޮނުވި އެހީ ލިބިފައި ވަނީ މީގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތިޔާރު ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ތޮލާލް ވިދާޅުވީ މިއީ މިގޮތަށް ފާޅުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ހަތިޔާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލުއި ހަތިޔާރާއި ވަޒަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

 

މި ޝިޕްމަންޓް ފޮނުވިކަން ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާން ޖޯން ޑޯރިއަން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީފައި ވަނީ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި އޮތޯރިޓީތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

ސައުދީގެ ފައުޖަށް ސީރިއާގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޑީއެފްގައި ހިމެނޭ ސީރިއަން ކުރުދިޝް ވައިޕީޖީ އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސްއާ) ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ޖަމާއަތެކެވެ.

 

ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ ބާރުގަދަ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ރައްގާ އާއި މޫސަލްގައި ހިނގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަރުގަދަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް