21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ވެރިކަން ބަދަލުކުރުން

ޖާބިރު މާދަމާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

  • މާދަމާ ހަވީރު 19:50 ގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 23:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  4. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިޔާސީ ހިިމާޔަތުގައި ހުންނެވި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން، އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ހިމާޔަތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުންގެންދަވާއިރު، ޖާބިރުވެސް ދިރިއުޅުއްވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިޔާސީ ހިމާޔަތުގައެވެ. ޖާބިރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓްވެސް ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. 

ޤައުމުން ބޭރުގަައި ގިނަ ދުވަސްތަކަކު ދިރިއުޅުއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަން ހާމަކޮށް ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހިމާޔަތުގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުރުމަށްފަހު ތިމާގެ މީހުންނާއި، ރަހުމަތްތެރިނާއި ބައްދަލުކޮށް، ބިރެއްނެތި އަރާމުގައި ދިރިއުޅެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މާދަމާ ރޭ 7:50 ގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ޖާބިރު ރާއްޖެވަޑައިގަންނަވާއިރު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއެކު ގިނަ ބޭފުޅުން އަންނަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް