15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ: ވައްޑެ

  • ލީޑަރޝިޕް ނޫން ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމް ހަވަލުކޮށް ހިންގުމަށް އެެއްވެސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއްކޮށްފައެއް ނުވޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 22:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  7. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  8. އިޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަށް ބަލައި ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި


ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ލީޑަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ވައްޑެ) -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މިހާރު މައުމޫނު ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް)ގެ މެމްބަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އަންނަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވާތީ، ޕީޕީއެމްއިން ފިޔަވަޅު އަޅައި ވަކިކޮށްފައިވާ، އެޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު ވައްޑެ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ، ލީޑަރޝިޕް ނޫން ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމް ހަވަލުކޮށް ހިންގުމަށް އެެއްވެސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ، ޕިޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެ ފަރާތްތަކާއިމެދު މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށެެެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އަންގާރަދުވަހު ނެރެެފައިވާ ބަޔާނެެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޚާއްސަ ގޮތުން ބާއްވާ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގައި ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޔަސް

3 ހަފްތާކުރިން

އަދި އަންނާނެ ހަތާ ތަޅާޅީމަ

0
0