16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ޕީޕީއެމް ކޮންގްރެސް

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ: ވައްޑެ

  • ލީޑަރޝިޕް ނޫން ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމް ހަވަލުކޮށް ހިންގުމަށް އެެއްވެސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއްކޮށްފައެއް ނުވޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 22:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ލީޑަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ވައްޑެ) -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މިހާރު މައުމޫނު ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް)ގެ މެމްބަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ވައްޑެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އަންނަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވާތީ، ޕީޕީއެމްއިން ފިޔަވަޅު އަޅައި ވަކިކޮށްފައިވާ، އެޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރު ވައްޑެ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ، ލީޑަރޝިޕް ނޫން ފަރާތަކަށް ޕީޕީއެމް ހަވަލުކޮށް ހިންގުމަށް އެެއްވެސް ކޯޓަކުން ހުކުމެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވީ، ޕިޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ ލީޑަރޝިޕަށް ނޭނގި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެ ފަރާތްތަކާއިމެދު މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ، މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެކަމަށެެެވެ.

ޕީޕީއެމްއިން އަންގާރަދުވަހު ނެރެެފައިވާ ބަޔާނެެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޚާއްސަ ގޮތުން ބާއްވާ ޕާޓީގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގައި ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޔަސް

5 މަސް ކުރިން

އަދި އަންނާނެ ހަތާ ތަޅާޅީމަ

0
0