21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި

  • މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 23:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ފުރޮޅާލާފައި އޮތް ކެރޭން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އެމްޕީއެލް ސަރަހއްދުގައި ކެރޭނެއް ފުރޮޅާލައިފި އެވެ.

އެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ  މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު އުތުރު މާފަރު ރިސޯޓަށް ގެންދާ ކޭބަލް ރޯލް ތަކެއް ލިޓަސް ކެރިއަރ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަށް އަރުވަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިނުވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަދި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މާ ބަރުކޮށް ގެންދަން އުޅުމުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިހާދިސާގައި ދޯންޏާއި ޖެހިގެން އޮތް ކޮޅުވެއްޓިއަށް ބޮޑެތި ގެއލުން ތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކެރޭން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފާއި އެމްޕީއެލްގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް