21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސި އިންތިޚާބު 2018

އިންތިޚާބުގެ އޮތް ދުވަހުގެ ކަންތަށް ރަނގަޅު: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮބްޒާރވާރސް

  • 30 އޮބާޒާރވަރުން ހަރަކާތްތެރިވި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު ކަންތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާރވާރުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮބްޒާރވާސް ޓީމުން ހޯމަ ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު ކަންތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށާއި، މުޅި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ފާހަގަވެފައިވަނީ އަމަން އޮމާންކޮށް ކަމަށެވެ.

އޮބްޒަރވަރުންގެ ވާހަކަތައް މިހެން ހުރި ނަމަވެސް، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތަށް ދިޔައީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

30 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުން އިންތިޚާބުގައި ކަންތަށް ބެލުމުގައިވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ ނޫސްވެރިންނަށް ވިސާ ނުލިބިގެން "އައިއެފްޖޭ" އިންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް