19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސި އިންތިޚާބު 2018

އިންތިޚާބުގެ އޮތް ދުވަހުގެ ކަންތަށް ރަނގަޅު: އިންޓަނޭޝަނަލް އޮބްޒާރވާރސް

  • 30 އޮބާޒާރވަރުން ހަރަކާތްތެރިވި
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ 19:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018ގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު ކަންތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރި ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާރވާރުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮބްޒާރވާސް ޓީމުން ހޯމަ ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބު އޮތް ދުވަހު ކަންތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެއްވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށާއި، މުޅި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ފާހަގަވެފައިވަނީ އަމަން އޮމާންކޮށް ކަމަށެވެ.

އޮބްޒަރވަރުންގެ ވާހަކަތައް މިހެން ހުރި ނަމަވެސް، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ބެލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތަށް ދިޔައީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

30 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮބްޒާވަރުން އިންތިޚާބުގައި ކަންތަށް ބެލުމުގައިވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތަށް ކަވަރު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ ނޫސްވެރިންނަށް ވިސާ ނުލިބިގެން "އައިއެފްޖޭ" އިންވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް