21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިނގިރޭސި ސަފީރު ފާޅުކުރައްވައިފި

  • އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ހިނގައިފާނެ ކަންކަމާ މެދު ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި
  • ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށްށާއި، ޑިމޮކްރަސީއަށް ދެވޭ ދެރައެއް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 23:48 | |

އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި، އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހު ހިނގައިފާނެ ކަންކަމާ މެދު ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށްށާއި، ޑިމަކްރަސީއަށް ދެވޭ ދެރައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި، މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޖޭމްސް ޑޯރިސް ފާޅު ކުރެއްވިއިރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންތިޚާބު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، މިނިވަން ވެސް ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް