15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޫކޮށްލައިފި

  • ޢުޘްމާން ދޫކޮށްލުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިރުއޮއްސޭހާއިރު
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ބުނޭ -- ޓްވިޓަރ

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ރަޝީދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ހިންމަފުށީ ކޯޓުގެ، ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޟާއަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އަދި އުޘްމާނަކީ މުޖްތަމައަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ރިޟާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅެދާނެ ކަމަށް ހިންމަފުށީ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މާފުށީ ކޯޓުން ވަނީ ޢުޘްމާން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެބޭފުޅާ ދޫކޮށްލުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހާކަންހާ އިރު އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޢުޘްމާން ދޫއްކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ ވޯޓުލާން 14 ވަރަކަށް ގަޑިއިރަށްވެފައި ވަނިކޮށްނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް