15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދޫކޮށްލައިފި

  • ޢުޘްމާން ދޫކޮށްލުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިރުއޮއްސޭހާއިރު
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ބުނޭ -- ޓްވިޓަރ

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ރަޝީދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު ހިންމަފުށީ ކޯޓުގެ، ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޟާއަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އަދި އުޘްމާނަކީ މުޖްތަމައަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ރިޟާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅެދާނެ ކަމަށް ހިންމަފުށީ ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް މާފުށީ ކޯޓުން ވަނީ ޢުޘްމާން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެބޭފުޅާ ދޫކޮށްލުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި ހާކަންހާ އިރު އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ޢުޘްމާން ދޫއްކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ ވޯޓުލާން 14 ވަރަކަށް ގަޑިއިރަށްވެފައި ވަނިކޮށްނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް