16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާޕެކެއް

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބަލާލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް!

 • ޑޭޓާ ޕެކްގައި 10 ޖީބީ ހިމެނޭ
 • ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 • އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޑޭޓާ ޕެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
 7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ދިރާގު ޑޭޓާ ޕެކް -- ދިރާގު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް މޮބައިލް ފޯނުން ބަލައިލުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ "އިންތިޚާބު ޕެކް" ގައި 10 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ހިމެނޭއިރު ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 225 ރުފިޔާއެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކް ދިރާގު މޯބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި ދިރާގު އައު ޕްރީޕެއިޑް ގެންގުޅުއްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިރާގު މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

"އިންތިޚާބު ޕެކް" ނެގުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުން އެސްއެމްއެސް ފޮނުއްވަން ޖެހޭނީ “ADD E10GB”  ޖެހުމަށްފަހު 343 ނަންބަރަށެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޑޭޓާ ޕެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކޮށްދީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް