15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާޕެކެއް

އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބަލާލުމަށް ދިރާގުން ޚާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް!

 • ޑޭޓާ ޕެކްގައި 10 ޖީބީ ހިމެނޭ
 • ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 • އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޑޭޓާ ޕެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
 2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
 3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
 4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
 5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
 6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
 7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
 8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ދިރާގު ޑޭޓާ ޕެކް -- ދިރާގު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް މޮބައިލް ފޯނުން ބަލައިލުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ "އިންތިޚާބު ޕެކް" ގައި 10 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ހިމެނޭއިރު ޕެކޭޖްގެ އަގަކީ 225 ރުފިޔާއެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކް ދިރާގު މޯބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދި ދިރާގު އައު ޕްރީޕެއިޑް ގެންގުޅުއްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދިރާގު މޯބައިލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

"އިންތިޚާބު ޕެކް" ނެގުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރުން އެސްއެމްއެސް ފޮނުއްވަން ޖެހޭނީ “ADD E10GB”  ޖެހުމަށްފަހު 343 ނަންބަރަށެވެ.

މި ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ދުވަސް ވަންދެން އެ ޑޭޓާ ޕެކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަކޮށްދީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް