15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުން

މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި

  • ވޯޓު ފޮށި އަސްލު ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަރަށް ހާމަ ސަރަހައްދެއްގައި
  • އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވޯޓުލާ ފޮށި ބަހައްޓާތަން ބަދަލު ކޮށްފައިވާ ޚަބަރު ލިބުނީ ހަވީރު ފަހެއް ޖަހަނިކޮށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


ޝެރެޓަން ފުލް މޫން ރިސޯޓުގެ މަންޒަރެއް -- ޓްވިޓަރ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޝެރެޓަން ފުލް މޫން ރިސޯޓުގެ ވޯޓުލާ ފޮށި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއަކަށް ބަދަލުކުރުމުން މުވައްޒަފުން ނިކުމެ، ހަޅުތާލުކޮށްގެން އެ ވޯޓު ފޮށި އަސްލު ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާތަނަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެމުވައްޒަފުންނާއި ދެމެދު ވަނީ ހޫނު ގަދަ ބަހުސެއް ހިނގާފައެވެ. މުވައްޒަފުން ބުނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ގެއްލިދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނުހެއްދުމަށެވެ. އަދި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި ތަން ރަގަނޅުކަމަށާއި އެތަނަކީ ހާމަކަން ބޮޑުތަނެއް ކަމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ބުނީ ވޯޓުލާ ފޮށި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަހައްޓާތަން ބަދަލު ކުރި ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބުނީ ހަވީރު ފަހެއް ޖަހަނިކޮށް ކަމަށެވެ. ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ގޮސް ވަނީ ހަޅުތާލު ކޮށްފައި ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުން އެއާއެކު އަލުން ބައްދަލު ކުރި ކަމަށެވެ. ބަންދު ކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓުލުމަށް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ދެކޮޅު ހެދުމުން ކުރިން ވޯޓުލާން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި އޯޕެން ހަޓަށް ވޯޓުލާ ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެ ކަން ހަމަޖެހުނީ ގާތް ގަޑަކަށް 5:20 ގައި ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި ހަވާލާދީ ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް މައުލޫމާތު ދިން ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފު ބުނީ ބަންދު ކޮށްފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ވޯޓު ފޮށި ލާން ނިންމީ އިލެކްޝަންސުގެ މުވައްޒަފުން އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ ތެރޭގައި ތިބުމަށްކަމަށް އެ މީހުން ބުނިކަމަށެވެ. 

އެ ރިސޯޓުގެ އެޗްއާރ މެނޭޖަރަށް ރާއްޖެ އެމްވީއިން ގުޅުމުން، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިލެކްޝަންސުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ހާމަކަން ބޮޑު ތަނެއްގައި ކަމަށެވެ. ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކޮޓަރިއަކުން ހާމަކަން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވޯޓުލާ ފޮށި ބަދަލު ކުރީ ކީއްވެތޯ ރާއްޖެއެމްވީ އިން އެހުމުން އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އެއީ އަސްލު ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަނަށް ވުމުންކަމަށެވެ.

އެ ރިސޯޓުގައި އެކަހަލަ ހާދިސާއެއް ހިނގިތޯ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގުޅައި އެހުމުން އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަދު ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް