15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގައި އަޅުވާ ގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އަޑު އިވިފައިވާތީ އެކަމާ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވޭ
  • އިބޫ އަށް ތާއީދުކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާ އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ނުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފުލުހުންނަށް އަރުވަން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 17:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ސާމާނު ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަންބޮޑުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހްލޫފް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްއާ ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދާއި މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވެސް އަލިފާން ރޯކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ވާތީ އެކަން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއާ ހިއްސާ ކުރާ ކަމަށާއި ވޯޓު ލަމުންދާއިރު އަދި ވޯޓު ގުނަމުންދާއިރު އެ ސަރަހައްދުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް ވޯޓުލުމަށް ހުރަސްއަޅައި ވޯޓު ގުނުމަށް ހުރަސްއަޅައި އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮލުގަ، އަޅުވާގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް އަޑު އިވިފައިވާތީ އެކަމާއި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެ ސިޓީގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގައި، އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ނުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފުލުހުންނަށް އަރުވާ ކަމަށާއި އިންތިޚާބުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ޤާނޫނާއި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތަކުން ވެސް ކުރާ އަމުރުތަކަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކުރާ އަމުރުތަކެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ.

އެ ސިޓީގައި މަހްލޫފް ވަނީ އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް