15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކެމްޕެއިންގެ ފަހު ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ މާލެއަށް!

 • މި ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވީ ފައިސަލްގެ އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކުން
 • އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަރިހުގައި މެޑަމް ނަސްރީނާ ވެސް މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވި
 • މި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެއްޓެވީ އައްޑޫ ސިޓީ، ކެމްޕެއިން ނިންމެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ބޭއްވީ ވެސް އައްޑޫގައި
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 10:08 | |

މަގުބޫލް

 1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
 2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
 3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
 4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
 5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
 6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
 7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
 8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު އިބޫ ފުރާވަޑައިގަންވަމުން މެޑަމް ނަސްރީނާއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ފަހު މާލެ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިންގެ އެންމެ ފަހު ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އިބޫ އާއި ފައިސަލް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުންނެވެ. އިބޫގެ އަރިހުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިން ވެސް ފުރާވަޑައިގެންނެވިއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވަޑައިގަތުމަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ އަނބިކަބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ވެސް ވަނީ މާލެ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.

ފުރާވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން އިބޫ އާއި ފައިސަލް ސަމާލް ކުރައްވަނީ

މިދަތުރުފުޅުގައި އިބޫ ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާންގެ ރަނިންގ މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ތާއިދެއް އަބަދުވެސް އޮންނަ އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖުމްލަ 32 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާއިރު، އެ ސިޓީގައި ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައި ވަނީ 15966 މީހުންނަށެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޖުމްލަ 10 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓާއިރު، އެ ސިޓީގައި ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައި ވަނީ 5726 މީހުންނެވެ.

މިދަތުރުފުޅުފައި އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުން ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު، އެ ދެ ސިޓީއަށް ވެސް އިބޫ އާއި ފައިސަލް ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެއެވެ. މި އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅު ވެސް ކުރެއްވީ އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް