15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

އަލިފާން ރޯވުން

ރ. ރަސްމާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރައިގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރޯވި ޚަބަރު ލިބުނީ ދަންވަރު 3:15 ގައި ކަމަށް
  • މިހާރު އަލިފާން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


ރަސްމާދޫގެ ބަދަރުން ފާބައިރު ފުރަތަމަ މޫނު ޖެހޭ ތަނަކީ ތެޔޮ ފިހާރަ -- ހަސަން ޚަލީލް

ރ. ރަސްމާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮ ފިހާރާގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތާހާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އެތަނުގައި ރޯވި ޚަބަރު ލިބުނީ ދަންވަރު 3:15 ގައިކަމަށެވެ. އެ ފިހާރައަކީ ރަސްމާދޫގެ ބަދަރުން ފައިބާއިރު ފުރަތަމަ މޫނު ޖެހޭ ތަން ކަމަށާއި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެތަން އެއްކޮށް އަދާ ހުލިވެފައި ކަމަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ އެއްވެސް އިމާރާތެއްގެ ކައިރީގައި ނޫން ކަމުން އަލިފާނުގެ އަސަރު އިތުރު ތަނަކަށް ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ތާހާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އަލިފާން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި 95 އިންސައްތަ ނިއްވާލެވިފައިވާކަމަށް ވެސް ތާހާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތާ އެތެރޭގައި ހުންނާނީ ގާތްގަޑަކަށް 2000 އަކަށް ލީޓަރު ޑީސެލްއާއި 1500-2000 އަދަދަކަށް ލީޓަރު ޕެޓްރޯލްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްއާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު 3:40 ހާއްކައިރު ލިބުމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

1234

3 މަސް ކުރިން

mndf in ai alifaan nihvaali fahun kamah vany.

0
0
Fairooz

3 މަސް ކުރިން

...Konthaakun mndf aii

0
0