16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ގޮންޒާލޯ ހިގުއެން

އިންޓަ މިލާން ބަލިކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލީގު ތަށި ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެ: ހިގުއައިން

  • އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ޔުވަންޓަސް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:10 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ޔުވަންޓަސްގެ ފޯވާޑް ހިގުއައިން -- ޓްވިޓަރ

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިންޓަ މިލާން ބަލިކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޔުވަންޓަސް އަށް ލީގު ތަށި ހޯދުމަށް ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެ ކަމަށް ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ބުނެފި އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ހިގުއެން ބުނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޓަމިލާނާ ދެކޮޅަށް ޔުވަންޓަސް ކުޅޭ މެޗުން ޔުވަންޓަސް އަށް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ކްލަބަށް ލީގު ތަށި ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ހިގުއައިން ބުނީ އެ މެޗު ވެގެންދާނީ ވަރަށް ވާދަވެރި މެޗަކަށް ކަމަށާއި، މޮޅުވާން އުނދާގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަނގަޅު އަޒުމަކާ އެކު ނިކުމެއްޖެ ނަމަ މޮޅުވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހިގުއައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އިންޓަ އަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ހިގުއައިން ބުނީ އެޓީމުގެ ދިގު ތާރީހުގައި އިޓަލީ ލީގުގައި އަދި އެހެނިހެން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ގިނަ ތަށިތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި ޔުވަންޓަސް އަށް ހިގުއައިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ ވަނީ 21 މެޗު ކުޅެ 15 ލަނޑު މިހާތަށް އެޓީމަށް މި ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ މި ސީޒަނުގައި ޔުވަންޓަސްއާ ގުޅުނީ 90 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގަކަށެވެ.

 

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ޔުވަންޓަސް އޮތީ ކުޅުނު 21 މެޗުން ލިބުނު 51 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. ޔުވަންޓަސްގެ ފަހަތުން ދެވަނައިގައި އޮތީ 22 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ރޯމާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް