16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ގެންނަން ރަނގަޅު އުސޫލެއް ޤާއިމު ކުރާނަން: އިބޫ

  • ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް އެއްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދޭ
  • އެގޮތަށް ކަންތައްތައް އެ ދިމާވަނީ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ރާއްޖެޓީވީގެ ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރުގައި އިބޫ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ގެންނަން ރަނގަޅު އުސޫލެއް ޤާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން 'ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު' ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އެއްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް އެ ދިމާވަނީ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުން ކަމަށެވެ. ވަރކްޕަރމިޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ދައުރެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި އިމިގްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވަރކްޕަރމިޓް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭ ކުރުން ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިދޭސީން ގެނެވެނީ ހަމައެކަނި ވަކި އޭޖެންސީތައް މެދުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ އެއީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިބޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޕްރޮސެސް އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓި، ބިދޭސީން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދަތި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭން ފޮނުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ ދުވަސް ނަގާނެ، އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް