15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ގެންނަން ރަނގަޅު އުސޫލެއް ޤާއިމު ކުރާނަން: އިބޫ

  • ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް އެއްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދޭ
  • އެގޮތަށް ކަންތައްތައް އެ ދިމާވަނީ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ރާއްޖެޓީވީގެ ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރުގައި އިބޫ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީން ގެންނަން ރަނގަޅު އުސޫލެއް ޤާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދިން 'ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު' ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް އެއްލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް އެ ދިމާވަނީ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާކުރުމުން ކަމަށެވެ. ވަރކްޕަރމިޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ދައުރެއް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި އިމިގްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވަރކްޕަރމިޓް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭ ކުރުން ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިދޭސީން ގެނެވެނީ ހަމައެކަނި ވަކި އޭޖެންސީތައް މެދުވެރިކޮށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އިބޫ ވިދާޅުވީ އެއީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އިބޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޕްރޮސެސް އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހުއްޓި، ބިދޭސީން ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދަތި އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ރާއްޖޭން ފޮނުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ ދުވަސް ނަގާނެ، އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް