21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: އިބޫ

  • ކުލި ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ ދޫކުރާނަން
  • ލުއި ލޯނު ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދޫކުރާނަން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 21:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރަށް ވަޑައިގެން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދައުރު ނިމޭ އިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ކުލި ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި ސަބްސިޑީ ދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އިބޫ ވިދާޅުވީ، ފަސޭހަ ކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭ ގޮތްތައް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލާނެ ކަމަށެވެ. 

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފުރަތަމަ ބަޔަކީ، އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތި  ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތި  ތިބި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެމީހަކަށް އަމިއްލައަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅެވެންދެން އެކަން ކޮށްދޭގޮތަށް. ދެވަނަ ބަޔަކީ ކުލި ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި ސަބްސިޑާއިސް ކުރާ ސިޔާސަތު. މިކަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންވެސް، ހައުސިންގ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ޕޮލިސީގައި ބައިވެރިވެވޭނެ.  ތިންވަނަ ބަޔަކީ ބޭނުންވާ ފްލެޓް ނުވަތަ ގެއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ ލޯނު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލިބޭ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ

 އިބޫ ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަން ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކާ ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މަހަކު 5000 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަ ޕަސެންޓް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކާއެކު ލޯނު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް