15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

އަމީތާބް އާއި އާމިރު ހާން އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ނެރެފި

  • ފިލުމްގެ ޓީޒާ ނެރުނީ ފިލްމުގެ ލޯގޯ އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 19:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


ޓީޒާގެ ދިގުމިނަކީ 1 މިނެޓާއި 16 ސިކުންތު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު އާމިރް ޚާން، ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމްގެ ޓީޒަރ ނެރެފިއެވެ.

އެއް މިނެޓާއި ސޯޅަ ސިކުންތުގެ މި ޓީޒަރގައި ދައްކާލާފައިވަނީ އެ ފިލްމުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނަމާއި އެ ފިލްމަށް ކިޔާނަމެވެ. އެ ޓީޒާރގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ބީޓެއް ބެކް ގްރައުންޑް މިއުޒިކުގައި އިދެއެވެ.

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ކިޔާ މި ފިލުމްގެ ޓީޒާރ ނެރުނީ ފިލްމުގެ ލޯގޯ އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިފިލުމްގައި އަމީތާބާއި އާމިރްގެ އިތުރުން ކެތުރީނާ ކައިފް އަދި ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އުޅެއެވެ. ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗަރިޔާ ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދިއްތިޔާ ޗޯޕްރާ ޕްރޮޑިޔުސް ކުރާ މި ފްލިމް އުފައްދަނީ ޔަޝް ރާޖްއިންނެވެ. ޔަޝް ރާޖާއިން ބުނީ މި ފިލުމް ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

1839 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ފޮތެއްގެ މައްޗަށް ކުޅޭ މިފިލުމް ގެ ވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އިންޑިއާގައި އިނގިރޭސިން ވެރިކަންކުރިއިރު، އިނގިރޭސިންނަށް އެ ގައުމުގައި ހަމަޖެހިގެން އުޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރި ތަގެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް