15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން

އަމީތާބް އާއި އާމިރު ހާން އެކުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ނެރެފި

  • ފިލުމްގެ ޓީޒާ ނެރުނީ ފިލްމުގެ ލޯގޯ އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ 19:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ޓީޒާގެ ދިގުމިނަކީ 1 މިނެޓާއި 16 ސިކުންތު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު އާމިރް ޚާން، ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމްގެ ޓީޒަރ ނެރެފިއެވެ.

އެއް މިނެޓާއި ސޯޅަ ސިކުންތުގެ މި ޓީޒަރގައި ދައްކާލާފައިވަނީ އެ ފިލްމުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނަމާއި އެ ފިލްމަށް ކިޔާނަމެވެ. އެ ޓީޒާރގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ބީޓެއް ބެކް ގްރައުންޑް މިއުޒިކުގައި އިދެއެވެ.

ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން ކިޔާ މި ފިލުމްގެ ޓީޒާރ ނެރުނީ ފިލްމުގެ ލޯގޯ އާންމުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މިފިލުމްގައި އަމީތާބާއި އާމިރްގެ އިތުރުން ކެތުރީނާ ކައިފް އަދި ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އުޅެއެވެ. ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗަރިޔާ ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދިއްތިޔާ ޗޯޕްރާ ޕްރޮޑިޔުސް ކުރާ މި ފްލިމް އުފައްދަނީ ޔަޝް ރާޖްއިންނެވެ. ޔަޝް ރާޖާއިން ބުނީ މި ފިލުމް ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

1839 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ފޮތެއްގެ މައްޗަށް ކުޅޭ މިފިލުމް ގެ ވާހަކަ ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އިންޑިއާގައި އިނގިރޭސިން ވެރިކަންކުރިއިރު، އިނގިރޭސިންނަށް އެ ގައުމުގައި ހަމަޖެހިގެން އުޅުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރި ތަގެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް