12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ވޮލީބޯލް

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މާޗު މަހު ރާއްޖޭގައި

 • ފިރިހެން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗު މަހު މާލޭގައި
 • ފިރިހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 ގައުމު ވާދަކުރާނެ
 • އެ މުބާރާތަށް ވާއިރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ނިމޭނެ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:46 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


ސީނިއާ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ވޮލީ މުބާރާތް މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ލަތީފް މިހެން ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 27 އިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރު ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

 

މާޗު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 ގައުމަކުން ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، އެ މުބާރާތަކީ ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ފިރިހެން ވޮލީބޯލް ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގެ ކޮލިފިކޭޝަން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާން ނިންމިއިރު، އެ މުބާރާތަށް ވާއިރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓު މަރާމާތުކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށްވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ތިންވަނަ މަގާމު ހޯދާފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ފިރިހެން ޓީމުން ވަނީ އެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މަގާމު ވެސް ހޯދާފަ އެވެ.

 

މާޗު މަހު ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މުބާރާތަކަށް ވުމުން މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިދާނެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެބަތިއްބެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް