24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ނިއުރޭޑިއަންޓް

ނިއު އިން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އަދިވެސް މުސާރަ ނުދޭ!

 • ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއު އިން ވަނީ ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކޮށްފަ
 • މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މުސާރަނުދީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ހުރެދާނެ: ޓެޑް
 • ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ ދޭނަން: ޓެޑް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:43 | |

މަގުބޫލް

 1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 5. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 6. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 7. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކުރިން ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިން -- ޓްވިޓަރ

ރެކޯޑު ބަޖެޓަކާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ނިކުތް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އަދިވެސް އެޓީމުން މުސާރަ ނުދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުސާރަ ނުދެނީ ޓީމު ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބްތަކާ ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިންކަން ވެސް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނިއުގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ހަސަން ރަޝީދު (ޓެޑް) ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މުސާރަނުދީ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތިބެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ މަހެއްގެ މުސާރަ ކަމަށެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް އޮތްނަމަ ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އެޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރިހާ އަވަހަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެޑް ވިދާޅުވީ، އެފްއޭއެމް އިން ވެސް އަންނަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ފައިސާ ނިއުއަށް ދޫކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ.

 

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް މިހާތަނަށް ނިއު އިން ކޮށްފައިވާއިރު، އެޓީމުން ވަނީ ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން، ބިދޭސީ ކޯޗެއް އަދި ބިދޭސީ ފިޒީޝަނެއް ބޮޑު އަގުގައި ގެނެސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީމުގައި ތިބި ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ވެސް އެ ކްލަބުން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް