17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޗެލްސީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އަތުލަން އުނދަގޫވާނެ: ޕޮޗީޓޯ

 • ކުރިޔަށް އޮތް ދެ މެޗު ޗެލްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ ތަށްޓަށް ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދުތައްވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ: ޕޮޗީޓޯ
 • ސަންޑަލޭންޑް އަދި މިޑިލްސްބްރޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓް ހޯދުން މަޖުބޫރު: ޕޮޗީޓޯ
 • ޓޮޓެންހަމް އިން ޗެލްސީއާ އަރާ ހަމަކުރަން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: ޕޮޗީޓޯ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:30 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
 8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ގޫގުލް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އެޓީމު އަތުލަން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ޕޮޗީޓޯ ބުނެފި އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޕޮޗީޓޯ ބުނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ލިވަޕޫލްއާ ދެކޮޅަށް އަދި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އެޓީމު އަތުލާން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި، ތަށްޓަށް ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދުތައް ވެސް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

ޕޮޗީޓޯ ބުނީ ޓޮޓެންހަމް އިން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ކުޅެން ޖެހޭ މެޗުތަކަށް ވިސްނައި، ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުމަށް އަމާޒު ހިފުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމް އިން ޗެލްސީއާ އަރާ ހަމަކުރަން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ސަންޑަލޭންޑް އަދި މިޑިލްސްބަރޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓް ހޯދުން މަޖުބޫރު ކަމަށާއި، އެ ޕޮއިންޓްތަކަކީ އިދިކޮޅަށް ނިކުންނަ ޓީމުތަކަށް ވެސް މުހިންމު ޕޮއިންޓްތައް ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ އެ ޕޮއިންޓްތަކަކީ ޓޮޓެންހަމަށް ވެސް މުހިންމު ޕޮއިންޓްތަކެއް ކަމަށެވެ.

 

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ޗެލްސީ އޮތީ ކުޅުނު 22 މެޗުން ލިބުނު 55 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ޗެލްސީގެ ފަހަތުން 47 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 46 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް