18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ފިލްމް ރައީސް

"ރައީސް" އަށް އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 17 ކްރޯޑް އަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ލިބިއްޖެ

  • ރައީސް އަށް ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި 93.24 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފަ
  • އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުވެސް 26.30 ކަރޯޑް ރުޕީސް ރައީސް އަށް ލިބުނު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ފިލްމް ރައީސްގެ ޕޯސްޓަރު -- ގޫގުލް

ރާހުލް ޑޮލްކިއާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ރައީސް" އަށް އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 17.8 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

 

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލަމުން އަންނަ ފިލްމު "ރައީސް" އަށް ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި 93.24 ކަރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ފިލްމު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ތާރީހުގައި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމަށެވެ.

 

ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޝާހުރުކް ހާން އަދި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް މަހީރާ ހާން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމުގައި ނަވާޒުދީން ސިއްދީގް ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. މި ފިލްމަށް އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހު ވެސް 26.30 ކަރޯޑް ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

މި ފިލްމާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރަމުން އަންނަނީ ރިތިކް ރޯޝަން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ކާބިލް"އާ އެވެ. ފިލްމް ރައީސް ރިލީޒްކުރި ދުވަހު "ކާބިލް" ވެސް ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފިލްމަށް ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް ދުވަހު ލިބުނީ 70 ކަރޯޑް ރުޕީސް އެވެ.

 

"ކާބިލް" އަކީ 60 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމަކަށް ވީއިރު، ބަޖެޓުގައި ރިތިކްގެ މުސާރައެއް ނުހިމެނެއެވެ. މިފިލްމަށް އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު، އޮސްޓްރޭލިއާއިން 4،000 ޑޮލަރު އަދި ނިއުޒިލޭންޑުން 3،500 ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް ރައީސްއަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން 3،900 ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، ނިއުޒިލޭންޑުން 16،096 ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

 

ޝާހުރުކްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މި ފިލްމަށް ވީއިރު، މި ފިލްމަށް ވުރެ ކުރީގައި އަދިވެސް އުޅެނީ، "ހެޕީ ނިއު އިޔާ" އާއި، "ޗެންނާއީ އެކްސްޕްރެސް" ގެ އިތުރުން "ދިލްވާލޭ" އެވެ. 85 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން އުފެއްދި މިފިލްމު ހިޓަކަށް ވެގެންދާނީ ފިލްމަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބުމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް