22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ތައްބޫ

ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް އެގެއިން" އިން ފުރުސަތު ދީފި

  • ގޯލްމާލް ފިލްމު ސީރީސް އަކީ 2006 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ނެރެމުން އަންނަ ސީރީސްއެއް
  • ގޯލްމާލް ސީރީސް ގައި ހިމެނުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން ހައިރާނެއް ނުވޭ: ތާބޫ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ތައްބޫ -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް އެގެއިން" ފިލްމުން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

 

އާންމުކޮށް ކޮމެޑީ ފިލްމުތަކުން ނުފެންނަ ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް" އެގެއިން އިން ފުރުސަތު ދިން އިރު އޭނާ ބުނީ ފިލްމް ކުޅެން ހުށަހެޅުމުން ފުރަތަމަ އެކަމާ ހައިރާން ނުވާ ކަމަށާއި، ގޯލްމާލް ސީރީސް އޭނާ އަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށެވެ.

 

"ގޯލްމާލް" ސީރީސް ގައި ހިމެނުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ތައްބޫ ބުނީ އެ ފިލްމުގައި އަޖޭ ދޭވްގަން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަޖޭމެން ފަދަ ރަހްމަތްތެރިންނާއެކު ފިލްމުކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ އިތުރު އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އާންމުކޮށް ސީރިއަސް ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ތައްބޫ ބުނީ އެކަކަށް ވެސް އަބަދު ނުހެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ކޮމެޑީ އަށް އޭނާ ލޯބިކުރާވާ ވަރު އޭނާއާ ގާތް މީހުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އޭނާއާ އެއްކޮށް އުޅެނީ ހުސް މަޖާކުރާ މީހުން ކަމަށެވެ.

 

ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓްކޮށް ދިލިން މެހެތާ ޕްރޮޑިއުސްކުރަމުން އަންނަ "ގޯލްމާލް" ފިލްމު ސީރީސްއަކީ 2006 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ނެރެމުން އަންނަ ސީރީސް އެކެވެ. "ގޯލްމާލް"އަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ހިނގަމުން އަންނަ ހަތަރުވަނަ ފިލްމް ސީރީސް އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް