26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ތައްބޫ

ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް އެގެއިން" އިން ފުރުސަތު ދީފި

  • ގޯލްމާލް ފިލްމު ސީރީސް އަކީ 2006 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ނެރެމުން އަންނަ ސީރީސްއެއް
  • ގޯލްމާލް ސީރީސް ގައި ހިމެނުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން ހައިރާނެއް ނުވޭ: ތާބޫ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ތައްބޫ -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް އެގެއިން" ފިލްމުން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

 

އާންމުކޮށް ކޮމެޑީ ފިލްމުތަކުން ނުފެންނަ ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް" އެގެއިން އިން ފުރުސަތު ދިން އިރު އޭނާ ބުނީ ފިލްމް ކުޅެން ހުށަހެޅުމުން ފުރަތަމަ އެކަމާ ހައިރާން ނުވާ ކަމަށާއި، ގޯލްމާލް ސީރީސް އޭނާ އަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށެވެ.

 

"ގޯލްމާލް" ސީރީސް ގައި ހިމެނުމަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ތައްބޫ ބުނީ އެ ފިލްމުގައި އަޖޭ ދޭވްގަން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަޖޭމެން ފަދަ ރަހްމަތްތެރިންނާއެކު ފިލްމުކުޅެން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ އިތުރު އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އާންމުކޮށް ސީރިއަސް ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ތައްބޫ ބުނީ އެކަކަށް ވެސް އަބަދު ނުހެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ކޮމެޑީ އަށް އޭނާ ލޯބިކުރާވާ ވަރު އޭނާއާ ގާތް މީހުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އޭނާއާ އެއްކޮށް އުޅެނީ ހުސް މަޖާކުރާ މީހުން ކަމަށެވެ.

 

ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓްކޮށް ދިލިން މެހެތާ ޕްރޮޑިއުސްކުރަމުން އަންނަ "ގޯލްމާލް" ފިލްމު ސީރީސްއަކީ 2006 ވަނަ އަހަރުއްސުރެ ނެރެމުން އަންނަ ސީރީސް އެކެވެ. "ގޯލްމާލް"އަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ހިނގަމުން އަންނަ ހަތަރުވަނަ ފިލްމް ސީރީސް އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް