20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޓްރަމްޕަށް އޮބާމާ ފާޑުވިދާޅުވެ

ޓްރަމްޕަށް އޮބާމާ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

  • މިއީ މަގާމުން ދުރުވުމަށްފަހު އޮބާމާ ދެއްވި ފުރަތަމަ ބަޔާން
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑުވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

 

އޮބާމާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އާންމު ކުރެއްވި ބަޔާނެއްގަ އެވެ. މިއީ މަގާމުގެ ދައުރު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރެއްވި އޮބާމާ، އާންމު ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އާންމު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބަޔާނެވެ.

 

އޮބާމާގެ ތަރުޖަމާނު، ކެވިން ލުވިސް ވިދާޅުވީ ވަކި ދީނަކަށް ނިސްބަތްވާތީ ތަފާތުކުރާ ކުރުމަކީ އޮބާމާ ތާއީދުކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިހާރު އެމެރިކާގައި ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކަކީ އެމެރިކާގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި، މި ގަރާރަކީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުކުރުންތަކާއި ފުށު އަރާ ގަރާާރެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ހިޔާލުފާޅު ކުރުމަކީ ހައިރާންވާންވީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

 

މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި ކުރީގެ ވެރިއަކު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި މަގާމުގައި ހުންނެވި ރައީސަކަށް ފާޑުވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރީގެ ރައީސުންނަކީ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ރައީސުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އޮބާމާގެ ބަޔާނުން ދޭހަވެގެންދަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަމަލީ ދައުރެއް އަދާކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ.

 

ޓްރަމްޕްގެ ގަރާރު ފާސްކުރައްވާފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް