21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޓްރަމްޕް އިޒްރާއީލަށް ވަޑައިގަ

ޓްރަމްޕް އިޒްރާއީލަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  • ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 15 ގައި
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 14:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ޝޯން ސްޕައިސަރ ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޕައިސަރ ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 15 ގައި ކަމަށެވެ.

 

ސްޕައިސަރ ވިދާޅުވީ އިޒްރާއީލަކީ މެދު އިރުމަތީގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޑެމޮކްރެޓިކް ގައުމު ކަމަށާއި އިޒްރާއީލާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް އިސްކަންދެއްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، އަސްކަރީ އަދި އިންޓެލިޖެންސްގެ ދާއިރާގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ދަތުރުފުޅަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ހޫނުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ގިނަ އެނަލިސްޓުން ދެކެއެވެ. އެގޮތުން، އިރާނާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން އިޒްރާއީލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޖެރޫސެލަމަށް ބަދަލުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އިޒްރާއީލާ އެއްކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ނިންމުންތައް ނިންކުންނާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ދެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު، ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް