26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޓްރަމްޕް އިޒްރާއީލަށް ވަޑައިގަ

ޓްރަމްޕް އިޒްރާއީލަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  • ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 15 ގައި
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 14:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރާއީލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ޝޯން ސްޕައިސަރ ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

 

ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޕައިސަރ ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 15 ގައި ކަމަށެވެ.

 

ސްޕައިސަރ ވިދާޅުވީ އިޒްރާއީލަކީ މެދު އިރުމަތީގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޑެމޮކްރެޓިކް ގައުމު ކަމަށާއި އިޒްރާއީލާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެެއްވުމަށް ޓްރަމްޕް އިސްކަންދެއްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ، އަސްކަރީ އަދި އިންޓެލިޖެންސްގެ ދާއިރާގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ދަތުރުފުޅަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމަތީގެ ގިނަ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ހޫނުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ގިނަ އެނަލިސްޓުން ދެކެއެވެ. އެގޮތުން، އިރާނާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން އިޒްރާއީލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޖެރޫސެލަމަށް ބަދަލުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި އިޒްރާއީލާ އެއްކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ނިންމުންތައް ނިންކުންނާނޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ދެ ބޭފުޅުން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު، ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް