21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް: 10 އަހަރަށްފަހު އަލުން އެނބުރި ތަށި ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑަށް

  • ރާއްޖެއިން ވަނީ 2-0 އިން އިންޑިއާ ބަލިކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 15 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 19:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- އެފްއޭއެމް

ސާފް ސުޒުކީ ނުވަތަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޑިއާ ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން ހޯދައިފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާގައި ހުންނަ ބަންގުބަންދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލްގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 2-1 އިން އިންޑިއާ ބަލިކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ރާއްޖެއަށް ޖަހައިދިނީ އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ) އެވެ. ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ރާއްޖެއަށް ޖަހައިދިނީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ. އިންޑިއާއިން މެޗުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ސުމީތު ޕަސީއެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅައިގައި ތަށި ނެގި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ރާއްޖެ އެންމެފަހުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި 1-0 އިން އިންޑިއާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސުނބޮޅި

2 މަސް ކުރިން

ކޮބާ އެއްކަލަ އަބްދުއްރަސީދު ހުސޭނު؟ ކުރީފަހަރު "މައުމޫނަށް ސުކުރިޔާ" ކިޔާފަ ނިންމާލިގޮތަށް މިފަހަރު "ޔާމީނަށް ސުކުރިޔާ" ކިޔާފަ ނިންމާލާނެ ބަންގާޅު ރާގަކަށް ހަދާފައިވާ ދިވެހި މނފގ ލަވަގަނޑެއް އަދި ހަދައެއްނުލެވޭތަ؟ އަބުސީ؟

0
0