25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިޚާބް 2018

ބޮޑުފުޅަދޫގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ: އިބޫ

 • ބޮޑުފުޅަދޫގައި ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ
 • ސްކޫލު ބޮޑު ކުރެވި ހަތަރު ކްލާސް ރޫމް އަޅައިދޭނަން
 • މިސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑުފުޅަދޫގެ ތަރައްގީއަށް އިހުމާލުވެފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 14 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 16:03 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 3. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 5. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 6. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 7. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޮޑުފުޅަދޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އިބޫ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އއ. ބޮޑުފުޅަދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ބޮޑުފުޅަދޫގެ ރައްޔިތުން އެތައް ޚިދުމަތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެރަށުގެ ތަރައްގީއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިބޫ ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑުފުޅަދޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެވި ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވާސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިބޫ ދެއްވިއެވެ.

ތައުލީމީ ނިޒާމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ބޮޑުފުޅަދޫގެ ސްކޫލު ބޮޑު ކުރެވި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔެވޭ ގޮތަށް ހަތަރު ކްލާސް ރޫމް އަޅައިދޭނެ ކަމަށާއި، ތައުލީމީ ނިޒާމު ވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަ. ސްކޫލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިތުރުން ރަގަޅު ބޮޑު މިސްކިތެއް މިރަށަށް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމަ މިރަށުގައި ވެސް ޒަމާނީ މިސްކިތެއް އެޅިގެންދާނެ. މިކަންކަން ކުރެވޭނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިގެން." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ފައިސާ ވަންނަ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަ އެކަން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތުން ފައިސާ ބޭކާރުކުރީ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް