14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ އިންތިޚާބް 2018

ބޮޑުފުޅަދޫގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ: އިބޫ

 • ބޮޑުފުޅަދޫގައި ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ
 • ސްކޫލު ބޮޑު ކުރެވި ހަތަރު ކްލާސް ރޫމް އަޅައިދޭނަން
 • މިސަރުކާރުން ވަނީ ބޮޑުފުޅަދޫގެ ތަރައްގީއަށް އިހުމާލުވެފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 14 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 16:03 | |

މަގުބޫލް

 1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 3. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
 7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
 8. ބަޖެޓްގައި ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ވާހަކައެއް ނެތް، ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަށް ވިސްނަނީ!


ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޮޑުފުޅަދޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އިބޫ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އއ. ބޮޑުފުޅަދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ބޮޑުފުޅަދޫގެ ރައްޔިތުން އެތައް ޚިދުމަތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެރަށުގެ ތަރައްގީއަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިބޫ ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑުފުޅަދޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެވި ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވާސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިބޫ ދެއްވިއެވެ.

ތައުލީމީ ނިޒާމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން އިބޫ ވިދާޅުވީ ބޮޑުފުޅަދޫގެ ސްކޫލު ބޮޑު ކުރެވި އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔެވޭ ގޮތަށް ހަތަރު ކްލާސް ރޫމް އަޅައިދޭނެ ކަމަށާއި، ތައުލީމީ ނިޒާމު ވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

"މިރަށުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނަ. ސްކޫލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އިތުރުން ރަގަޅު ބޮޑު މިސްކިތެއް މިރަށަށް ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމަ މިރަށުގައި ވެސް ޒަމާނީ މިސްކިތެއް އެޅިގެންދާނެ. މިކަންކަން ކުރެވޭނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިގެން." އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ފައިސާ ވަންނަ ކަމަށާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށް ތަރައްގީ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަ އެކަން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅިފައި އޮތް ގޮތުން ފައިސާ ބޭކާރުކުރީ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް