19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ހޮލީވުޑް

ޖަސްޓިން ބީބަރ ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރީތަ؟

  • ބީބަރ އާއި ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 14 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 15:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޖަސްޓިން ބީބަރ އާއި ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން -- ގޫގުލް

ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބަރ އާއި އޭނާގެ ފިއާންސޭ މޮޑެލް ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރިކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އެދެމީހުން އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާފައި ކޯޓް ރޫމަށް ދިޔަތަން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޕީޕަލް ޑޮޓްކޮމް ގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ބީބަރ ސްޓްރައިޕް ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސެއް ލާފައި ހުރި އިރު ބޯލްޑްވިން ލާފައި ހުރީ ހުދު ކުލައިގެ ކުރު ހެދުމެކެވެ.

 ކޯޓު ރޫމްގައި އުޅޭ މީހަކާ ހަވާލާދީ "ޓީއެމްޒެޑް"ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބީބަރ ވަނީ އެމީހުން އެކަން ސިއްރު ކޮށްފައި ބޭއްވުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ބޯލްޑްވިން ކައިރި ކައިވެނި ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށް ބީބަރ ބުނި އަޑު އިވުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

" ދެން އޮތީ "ރިއަލް ވެޑިން" އަދި އެމީހުން މިހާރު ވަނީ ވެޑިން ޕްލޭނަރުން ވެސް ހަޔަރ ކޮށްފައި. މިހާރު ދަނީ ތަނެއް ބަލަމުން" މި ދެމީހުންނައި ގާތް މީހަކާ ހަވާލާދީ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބީބަރ އާއި ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް