25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ހޮލީވުޑް

ޖަސްޓިން ބީބަރ ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރީތަ؟

  • ބީބަރ އާއި ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 14 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 15:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި


ޖަސްޓިން ބީބަރ އާއި ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން -- ގޫގުލް

ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބަރ އާއި އޭނާގެ ފިއާންސޭ މޮޑެލް ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ސިއްރުން ކައިވެނި ކުރިކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

އެދެމީހުން އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާފައި ކޯޓް ރޫމަށް ދިޔަތަން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޕީޕަލް ޑޮޓްކޮމް ގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ބީބަރ ސްޓްރައިޕް ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސެއް ލާފައި ހުރި އިރު ބޯލްޑްވިން ލާފައި ހުރީ ހުދު ކުލައިގެ ކުރު ހެދުމެކެވެ.

 ކޯޓު ރޫމްގައި އުޅޭ މީހަކާ ހަވާލާދީ "ޓީއެމްޒެޑް"ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބީބަރ ވަނީ އެމީހުން އެކަން ސިއްރު ކޮށްފައި ބޭއްވުމުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ބޯލްޑްވިން ކައިރި ކައިވެނި ކުރުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށް ބީބަރ ބުނި އަޑު އިވުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

" ދެން އޮތީ "ރިއަލް ވެޑިން" އަދި އެމީހުން މިހާރު ވަނީ ވެޑިން ޕްލޭނަރުން ވެސް ހަޔަރ ކޮށްފައި. މިހާރު ދަނީ ތަނެއް ބަލަމުން" މި ދެމީހުންނައި ގާތް މީހަކާ ހަވާލާދީ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބީބަރ އާއި ބޯލްޑްވިން އެންގޭޖް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް