13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ލާ ވޯޓު އޮޅުވާލަން ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ޝާހިދު

  • ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަފުތައް އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރައީސް ޔާމީންގެ އޮޑި އޮތީ ފަރަށް އަރާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 14 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު 14:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ަހެންވޭރު އިތުރުދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އދ. މާމިގިލީ ގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިގައުމުގެ ދިފާއުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނިކުންނަންވީ ކަމަށާއި ކަނޑުތަކާއި ކަނޑުއޮޅި ތަކުން ހިނގާ އޮޔާ ވައި ހިނގަނިކޮށް، ހަށިގަނޑުގައި ހިނގަމުންދާ ދިވެހި ވަންތަކަމުގެ ލޭ ދައުރުވަމުން ދަނިކޮށް އަދި ހިތުގައި ޖަހަމުންދާ ގައުމީ ވިންދު ޖަހަމުން ދާހާ ހިނދަކު އެއްވެސް ބަޔަކަށް 23 ވަނަ ދުވަހު ލާ ވޯޓު ހަރާބު ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސަފުތައް އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ފެށިގެން އެންމެ ދެކުނަށް އެންމެން އެކުގައި އަތާއަތް ގުޅާލައިގެން ތެދުވެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ އޮޑި އޮތީ ފަރަށް އަރާފައި ކަމަށާއި މަޑުލަކުން މަޑުލަކުން އެ އޮޑި ދަނީ ރޫޅެމުން ދިޔަވަމުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އޮޑިގަނޑުގެ ފަށަން ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ބަނޑުފިލާގަނޑު އޮތީ ހަލާކުވެ ގޮސްފައި ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަޅުފިލާފޮއްޗެއް ލިބުނަސް އެ އޮޑިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދަނީ ފުންމާލައިގެން ފިލަން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި މިހާރު ހުރި އެއްވެސް މީހަކީ ތެދުވެރި ވަފާތެރިއެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކޮށްފި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭ އިނާމަކީ ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅިކަން ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް އިނގޭ ކަމަށާއި 23 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން އަރިހުގައި ތިބި އެންމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭނެ ކަމަށެވެ.

23 ވަނަ ދުވަހު އިންސާފުގެ މަގަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާސިލް ކުރާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް