17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް

ޕަޔެޓް މާސޭއާ ގުޅުމުން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް އިން ފާޑުކިޔައިފި

  • ސަޕޯޓަރުން ކުރި އިހުތިރާމް ޕަޔެޓް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 31 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:54 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ޕަޔެޓް ދިޔުމުން ވެސްޓްހަމް އިން ވަނީ ފާޑުކިޔާފައި:_ފޮޓޯ ބީބީސީ -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއަރ ލީގުގެ ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓް އެގައުމުގެ ލީގު ކުލަބެއް ކަމަށްވާ އޮލިމްޕިކް މާސޭއަށް 25 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ފީއަކަށް ސޮއިކުރުން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފިއެވެ.

ވެސްޓްހަމް އިން ބުނާގޮތުގައި މާސޭއާ އަލުން ގުޅުމަށް ޕަޔެޓް ނިންމުމަކީ އެކުލަބަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ނުދިނުމާއި އިހުތިރާމް ނުކުރުން ކަމަށެވެ.

އެކުލަބުން ބުނާގޮތުގައި ޕަޔެޓް ވިއްކާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަދި ވެސްޓްހަމްގެ ޖޮއިންޓް ޗެއާމަން ޑޭވިޑް ސުލިވިއަން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބޭނުންވީ ޕަޔެޓް އެކުލަބުގައި މަޑުކޮށް ނަމޫނާ ކުޅުންތެރިއެކަށް ވުމަށް ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި، ޕަޔެޓް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވީ ކުލަބުގެ އެކުވެރިކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މަނޭޖަރ ސްލެވަން ބިލިޗް އެގޮތަށް ނިންމުމުންނެވެ.

ޕަޔެޓް މާސޭއަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރާއި ހަމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ފަހަކަށް އައިސް ވެސްޓްހަމްގައި ކުޅެނީ އެހާ ހިތްހަމަޖެހިގެން ނޫން ކަމަށް ޕަޔެޓް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަވާވީސް އަހަރުގެ ޕަޔެޓް ބުނިގޮތުގައި އިނގިރޭސި ލީގުގައި އެނާ ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަކީ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެކެވެ. އަދި ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށް ޕަޔެޓް ބުނެއެވެ.

ޕަޔެޓް އެހެން ބުނިނަމަވެސް، ސަޕޯޓަރުން ޕަޔެޓަށް ކުރިވަރުގެ އިހްތިރާމެއް އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިފައިނުވާ ކަމަށްބުނެ އެކަމާއިމެދު މެނޭޖްމަންޓުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސްޓްހަމް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފައިސާ ބޭނުންވެގެން ޕަޔެޓް ވިއްކާލަން ޖެހޭވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުލަބުން ބުނެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނިންމީ މެނޭޖަރު ބޭނުންވާތީއާ ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިން މެދުގައި އޮތް ރޫހު ހީނަރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ވެސްޓްހަމް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް