26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ތެލުގެ އަގު

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80 ޑޮލަރަށް އަރައިފި

  • ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަށްކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80.13 ޑޮލަރަށް އަރާފައި -- ރޮއިޓަރސް

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80.13 ޑޮލަރަށް އަރައިފިއެވެ.

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާއިން އީރާނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަގު އިތުރަށް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިރާނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން ވެފައިވާ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެގައުމަށް އެޅުމާ މެދު އެމެރިކާ އިން އޭޕްރިލް މަހު ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުގެ ސަޕްލައި ދަށްވެގެންދާނެ ކަމަކަށެވެ.

ތެލުގެ އަގު މަތިވާން ފަށާފައި ވަނީ އޯޕެކްގެ 14 ގައުމާއި އޭގެ އިތުރުން ރަޝިއާ ފަދަ އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމުންނެވެ.

އެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިގު ދެންމުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް