25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ތެލުގެ އަގު

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80 ޑޮލަރަށް އަރައިފި

  • ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަށްކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  7. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80.13 ޑޮލަރަށް އަރާފައި -- ރޮއިޓަރސް

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80.13 ޑޮލަރަށް އަރައިފިއެވެ.

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާއިން އީރާނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަގު އިތުރަށް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިރާނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން ވެފައިވާ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެގައުމަށް އެޅުމާ މެދު އެމެރިކާ އިން އޭޕްރިލް މަހު ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުގެ ސަޕްލައި ދަށްވެގެންދާނެ ކަމަކަށެވެ.

ތެލުގެ އަގު މަތިވާން ފަށާފައި ވަނީ އޯޕެކްގެ 14 ގައުމާއި އޭގެ އިތުރުން ރަޝިއާ ފަދަ އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމުންނެވެ.

އެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިގު ދެންމުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް