16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ތެލުގެ އަގު

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80 ޑޮލަރަށް އަރައިފި

  • ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަށްކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 19:21 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80.13 ޑޮލަރަށް އަރާފައި -- ރޮއިޓަރސް

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު 80.13 ޑޮލަރަށް އަރައިފިއެވެ.

ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ އަގު ބޮޑުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާއިން އީރާނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަގު އިތުރަށް އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އިރާނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން ވެފައިވާ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުން އުވާލައި ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެގައުމަށް އެޅުމާ މެދު އެމެރިކާ އިން އޭޕްރިލް މަހު ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައި ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުގެ ސަޕްލައި ދަށްވެގެންދާނެ ކަމަކަށެވެ.

ތެލުގެ އަގު މަތިވާން ފަށާފައި ވަނީ އޯޕެކްގެ 14 ގައުމާއި އޭގެ އިތުރުން ރަޝިއާ ފަދަ އިތުރު ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމުންނެވެ.

އެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދިގު ދެންމުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް