26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ކަރީނާ ރޭޑިއޯ ޝޯއެއް ހުށަހަޅަނީ

  • މި ޝޯ އޮންއެއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ކަރީނާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރު ރޭޑިއޯ ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ކަރީނާ ގެ މި ޝޯ ވެގެން ދާނީ ކަރަން ޖޯހަރު ހޯސްޓް ކުރާ ރޭޑިއޯ ޝޯ "ކޯލިން ކަރަން" ފަދަ ޝޯއަކަށެވެ.

މި ޝޯގައި އަޑުއެހުންތެރިންނަށް ޝޯގައި ބައިވެރިވެ ކަރީނާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މި ޝޯ އޮންއެއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކަމަށް މުމްބާއީ މިރޯގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް ކަރީނާވެސް ހުރީ އެކްސައިޓް ވެފައި ކަމަށާއި މި ޝޯގެ ރެކޯޑިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މިއީ ކަރީނާގެ ފުރަތަމަ ރޭޑިއޯ ޝޯ ކަމަށާއި އެންމެންނަށް އެނާގެ އަޑު އިވިގެންދާނެ ދުވަހަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށް ކަރީނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިހެއުމަށް ފަހު ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަރީނާ ބޮލީވުޑަށް އެނބުރި އައިސްފައިވަނީ "ވީރޭދި ވެޑިން" އިންނެވެ. މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް