19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޮލީވުޑް

ކަރީނާ ރޭޑިއޯ ޝޯއެއް ހުށަހަޅަނީ

  • މި ޝޯ އޮންއެއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ކަރީނާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރު ރޭޑިއޯ ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ކަރީނާ ގެ މި ޝޯ ވެގެން ދާނީ ކަރަން ޖޯހަރު ހޯސްޓް ކުރާ ރޭޑިއޯ ޝޯ "ކޯލިން ކަރަން" ފަދަ ޝޯއަކަށެވެ.

މި ޝޯގައި އަޑުއެހުންތެރިންނަށް ޝޯގައި ބައިވެރިވެ ކަރީނާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މި ޝޯ އޮންއެއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ކަމަށް މުމްބާއީ މިރޯގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާތަޖުރިބާއެއް ކޮށްލުމަށް ކަރީނާވެސް ހުރީ އެކްސައިޓް ވެފައި ކަމަށާއި މި ޝޯގެ ރެކޯޑިން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މިއީ ކަރީނާގެ ފުރަތަމަ ރޭޑިއޯ ޝޯ ކަމަށާއި އެންމެންނަށް އެނާގެ އަޑު އިވިގެންދާނެ ދުވަހަށް ކެތްމަދުވެފައި ހުރިކަމަށް ކަރީނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިހެއުމަށް ފަހު ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަރީނާ ބޮލީވުޑަށް އެނބުރި އައިސްފައިވަނީ "ވީރޭދި ވެޑިން" އިންނެވެ. މި ފިލްމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް