21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އަންގ ސަން ސޫކީ

ރޮއިޓާސްގެ ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށްލުން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފި

  • ޖާނަލިސްޓުންނަށް ވަނީ 7 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެެއް އިއްވާފައި
  • އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެކަމަށް ސޫކީ ވިދާޅުވި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


އަންގ ސަން ސޫކީ -- ސީ.އެން.އެން

ރޮއިޓާސްގެ ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށްލުން މިޔަންމާގެ ލީޑަރު އަންގ ސަން ސޫކީ ދިފާއު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސޫކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވީ ރޮއިޓާސްގެ ޖާނަލިސްޓުންނަށް އިއްވާފައިވާ ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އެމީހުންނަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެކަމަށާއި، ޖަލަށްލުމަކީ މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުން ނޫންކަމަށެވެ.

އާސިއަން ގައުމުތަކުން ވިއެޓްނާމުގެ ވެރިރަށް ހަނޯއީގައި ބޭއްވި "ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް" ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށް ލުމާ ގުޅޭގޮތުން ސޫކީ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ " ޖާނަލިސްޓުން ޖަލަށްލާފައި ވަނީ އެމީހުން ޖާނަލިސްޓުންނަށް ވީމައެއް ނޫން. ކޯޓުން ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރީ. އޮފީހުގެ ސިއްރުތައް ހާމަކުރުމުން" ކަމަށެވެ.

ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ހަތް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް މިއަންމާ ސިފައިން ކުރި އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިއްރުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ވާތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޖަލަށްލާފައި ވަނީ ރޮއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާ ވަ ލޯން، 32، އާއި ކިޔޯ ސޮއެ އޫ، 27، އެވެ.  އެދެ ނޫސްވެރިން ހަތްއަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް