22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ފައިނަލަށް

 • ރާއްޖެ މޮޅުވީ 3-0 އިން
 • ފައިނަލްގައި ރާއްޖެ ކުޅޭނީ އިންޑިއާ ދެކޮޅަށް
 • ރާއްޖެ އެންމެފަހުން ފައިނަލްގައި ކުޅުނީ 2009 ވަނަ އަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 18:53 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން އަކްރަމް ޝުކުރުގެ ސަޖިދައެއް ޖަހަނީ -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ރާއްޖެއިން ކަށަވަރު ކުރީ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ގުރުއަތު ނަގައިގެން ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ގްރޫޕް ބީގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ހޯދިއިރު ނޭޕާލް ސެމީއަށް ދަތުރު ކުރީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އެ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީއެވެ. މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ. ބޯވިއްސާރައާއެކު ގުގުރަމުން ދިޔުމާއެކު މެޗުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު އަލުން ކުޅެން ފެށުމާއެކު ނޭޕާލުން ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމަށް ވެސް އެއްވަރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ދެވަނަ ހާފުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަންއެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ރާއްޖެއަށް ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. 

އެންމެފަހުން ރާއްޖޭ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ ރާއްޖެ ބަލިވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ. އިންޑިއާ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ 3-1 އިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ ކުޅުނު މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާއެވެ. 

ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހޮނިހިރު ދުވަހު 18:00 ގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް