17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ފައިނަލަށް

 • ރާއްޖެ މޮޅުވީ 3-0 އިން
 • ފައިނަލްގައި ރާއްޖެ ކުޅޭނީ އިންޑިއާ ދެކޮޅަށް
 • ރާއްޖެ އެންމެފަހުން ފައިނަލްގައި ކުޅުނީ 2009 ވަނަ އަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 18:53 | |

މަގުބޫލް

 1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
 2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
 3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
 4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
 5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
 6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
 7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
 8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކެޕްޓަން އަކްރަމް ޝުކުރުގެ ސަޖިދައެއް ޖަހަނީ -- އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ފައިނަލުން ރާއްޖެ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ރާއްޖެއިން ކަށަވަރު ކުރީ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ގުރުއަތު ނަގައިގެން ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ގްރޫޕް ބީގެ ދެ ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ހޯދިއިރު ނޭޕާލް ސެމީއަށް ދަތުރު ކުރީ ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އެ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިދިނީ ކެޕްޓަން އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީއެވެ. މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުންނެވެ. ބޯވިއްސާރައާއެކު ގުގުރަމުން ދިޔުމާއެކު މެޗުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލިއިރު އަލުން ކުޅެން ފެށުމާއެކު ނޭޕާލުން ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޓީމަށް ވެސް އެއްވަރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ދެވަނަ ހާފުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަންއެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ރާއްޖެއަށް ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. 

އެންމެފަހުން ރާއްޖޭ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައެވެ. އެފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އިންޑިއާގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ ރާއްޖެ ބަލިވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ ޓީމާއި ދެކޮޅަށެވެ. އިންޑިއާ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ 3-1 އިން ޕާކިސްތާން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ފިޔަވަހީގައި ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ ކުޅުނު މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އިންޑިއާއެވެ. 

ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ ކުޅޭ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ހޮނިހިރު ދުވަހު 18:00 ގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް