19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދިނުމަށް ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ގޮވާލައިފި

 • ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 120 ވަނަ
 • ނޫސްވެރިންނަށް ދެވިފައިވާ ހަމަލާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފަ
 • އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް ވެސް އެޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ގޮވާލާފަ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 16:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން، (ކ) ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި (ވ) ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދިނުމަށް ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ގޮވާލައިފިއެވެ. 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ އެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެޖަމިއްޔާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑެސްކްގެ ހެޑް، ޑެނިއެލް ބަސްޓަރޑް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިހާބު ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މިނިވަންކަމާއެކު އިންތިހާބު ކަވަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްނަމަ އިންތިހާބުގެ ސައްހަކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިންތިހާބަށް ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ދެ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރައްވާނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ޑެނިއެލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ދީފައިވާ ހަމަލާތައް ތަހުގީގުކޮށް އެފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އަދި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވެސް ޑެނިއެލް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ތަފާތު އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި ހަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މިހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ 2016 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިގެންދިޔަ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތައް ބޮޑު އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެޓީވީއަށް އަމާޒުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ ސްޓޭޝަން ބޮޑު އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއިން ވަނީ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމާއި ގުޅިގެން ރިޕޯޓަރސް ވިތައުޓް ބޯޑަރސްއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާއިރު އެޖަމިއްޔާއިން މިއަހަރު އާއްމުކުރި ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރޭންކް ކުރެވުނު 180 ގައުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 120 ވަނައެވެ. ރާއްޖެ ރޭންކް ކުރެވިފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ގޯސް ހާލަތެއްގައި އޮތް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް