21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

މިމަހުގެ 6 ދުވަހަކަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

  • އަޓިފިޝަލް ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް އަދި 20 އިން 22 އަށް
  • އެދިފައިވަނީ އެދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 6 އިން މެންދަމު 12 އަށް އެތަން ދިނުމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 15:07 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް މިމަހުގެ 6 ދުވަހަކަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރާޓީކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން އެދެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެންޑިޑެސީ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކެމްޕޭން އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ސަރުކާރުންނާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް އަދި 20 އިން 22 އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް އެޕާޓީއަށް ދިނުމަށް އެދޭކަމަށް އެމްޑީޕީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެދިފައިވަނީ މި ހަދުވަހުގެ ހެދުނު 6 އިން މެންދަމު 12 އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރަށްފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެރޭ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ވެފައިވަނީ މިހާތަނަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވި ޖަލްސާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް