16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ރިޔާސީ ރޭސް 2018

މިމަހުގެ 6 ދުވަހަކަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން އެދިއްޖެ

  • އަޓިފިޝަލް ހޯދުމަށް އެދިފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް އަދި 20 އިން 22 އަށް
  • އެދިފައިވަނީ އެދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 6 އިން މެންދަމު 12 އަށް އެތަން ދިނުމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 15:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް މިމަހުގެ 6 ދުވަހަކަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރާޓީކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން އެދެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީ އަދި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެންޑިޑެސީ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކެމްޕޭން އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ސަރުކާރުންނާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް އަދި 20 އިން 22 އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް އެޕާޓީއަށް ދިނުމަށް އެދޭކަމަށް އެމްޑީޕީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން އެދިފައިވަނީ މި ހަދުވަހުގެ ހެދުނު 6 އިން މެންދަމު 12 އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހޯދުމަށެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރަށްފަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެރޭ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާ ވެފައިވަނީ މިހާތަނަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވި ޖަލްސާއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް