23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ލީބިޔާގެ އެއާޕޯޓް

ލީބިޔާގެ ޓްރިޕޮލީގައި އޮންނަ ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓަށް ހަމަލާ ދީފި

  • ހަމަލާގައި އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ
  • ހަމަލާ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުވެފައި ވަނީ އެތަން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވިތަނާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 14:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ލީބިޔާގައި އޮތް މަތިންދާބޯޓެއް ހަލާކުވެފައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ލީބިޔާގެ ވެރިރަށް ޓްރިޕޮލީގެ ހަމައެކަނި އެއާޕޯޓް މިޓިގާއަށް ރޮކެޓް ހަމަލާދީފިއެވެ.

އަންގާރަދުވަހުގެ ރޭ ދިން އެ ހަމަލާގައި އެއްވެސް ތަނަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނެތެވެ. ބުދަ ދުވަހު މީޑިއާއަށް އެކަން އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފައެވެ. ހަމަލާ ދިނުމާއެކު ޖައްސަން އައި މަތިންދާބޯޓުތައް ވަނީ އެ ގައުމުގެ އެހެން ސަރަހައްދެއްގެ އެއާޕޯޓަކަށް ރިޑައިރެކްޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހަމަލާ އެއާޕޯޓަށް އަމާޒުވެފައި ވަނީ އެތަން ބަންދު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސްއެވެ. އެއާޕޯޓް ހުޅުވާފައި ވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ. އަދި އެ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ވެރިރަށުގެ އުތުރުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާއަތްތަކާ މެދު ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއް އދ. އާއެކު ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތަކާއި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި މިދިޔަ މަހުގެ 27އިން ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް 50 މީހުން މަރުވެ 138 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި އެތައް ހާސް އާއިލާއެއް ވަނީ އަމިއްލަ ވަތަން ދޫކޮށް ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއެއް ހޯދުމަށް ނިކުމެފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާއެކު ހިނގި ކުރިމަތިލުމުގައި މަދުވެގެން ތިން ރޮކެޓް ހަމަލާ އެއާޕޯޓަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް