19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ބިރު ދެއްކިޔަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން: އިބޫ

  • ފުލުހުން ބުނަނީ އިބޫގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 14:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އިބޫ: ކެމްޕެއިންގައި ށ. ފީވަކުގައި -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ކުރަން ނިކުމެ ހުންނެވި މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

ށ. އަތޮޅަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުގައި ބުދަ ދުވަހު އެ އަތޮޅު ފީވަކަށް ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިބޫ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތުގައި ފަަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. 

ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަަމަށް އިބޫ އެ އިޝަރާތް ކުރައްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން މި ދަތުރުފުޅުގައި ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާތީ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އިބޫ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރަށް ތަޖުރިބާކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮޑު ތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ނަމަވެސް ވޯޓުލާ ދުވަހު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ރައްޔިތުން ގެއަށް ނުދިއުމަށްވެސް އިބޫ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް