16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ހޮލީވުޑް

ކުޗް ކުޗް ހޯތާހޭގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދާ ނަމަ ކާސްޓުންނަކީ މިއީ!

  • ކާސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި، އާލިއާ ބަޓް އަދި ޖާންވީ ކަޕޫރު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 12:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި


ކަރަން ޖޯހަރު -- އޭއެފްޕީ

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ކުޗް ކުޗް ހޯތާ ހޭ" ގެ ސީކުއެލްއެއް ހަދާ ނަމަ ކާސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ ތަރިން ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކަރަން އޭނާގެ ރޭޑިއޯ ޝޯ "ކޯލިން ކަރަން" ގައި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި، އާލިއާ ބަޓް އަދި ޖާންވީ ކަޕޫރު ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގައި 1998 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ކުޗް ކުޗް ހޯތާހޭ" ގައި ކާސްޓުންގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޝާހުރުކް ޚާނާއި ކާޖޮލް އަދި ރާނީ މުކަރްޖީއެވެ.

އަލިއާ ބަޓް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވެފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އިންނެވެ.

ޖާންވީ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަތް ވެފައި ވަނީ ކަރަންގެ "ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން" އިން އުފެއްދި ފިލްމް "ދަޅަކް" އިންނެވެ. ކަރަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ތަޚްތު"ގައި ވެސް އާލިއާ އާއި ޖާންވީ ފެނިގެންދާނެއެވެ. ކަރަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ރަންބީރުގެ ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް"، "ޔޭޖަވާނީ ހޭދަވާނީ" އަދި "ވޭކަޕް ސިޑް" ހިމެނެއެވެ.

ރަންބީރާއި އާލިއާ މިހާރު ކުޅެމުންދާ ފިލްމް "ބްރަމާސްތްރާ" ގެ ވެސް ކޯ ޕްރޮޑިއސަރަކީ ކަރަންއެވެ.

ކުރިން ކަރަން ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވެސް އޭނާގެ ފޭވަރިޓް އެކްޓަރަކީ ރަންބީރު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރަންބީރުއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކްސައިޓް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް