20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބޮލީވުޑް

ބޮނީ ކަޕޫރުގެ ފޭވަރިޓް ދަރިފުޅު އިނގޭތަ؟

  • އަންޝުލާ ބުނެފައި ވަނީ ބޮނީ އެންމެ ލޯބި ވަނީ ހުޝީ ކަޕޫރު ދެކެ ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 11:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  6. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!


ބޮނީ ކަޕޫރު އޭނާގެ ހަތަރު ދަރިންނާ އެކު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ބޮނީ ކަޕޫރުގެ ފޭވަރިޓް ދަރިޔަކީ ހުޝީ ކަޕޫރު ކަމަށް އޭނާގެ އެއްބަފާ ދައްތަ އަންޝުލާ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ.

އަންޝުލާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ފޭނުންނަށް ހުޅުވާލި "ކިއު އެންޑް އޭ" ސެޝަންގައި ބޮނީގެ ހަތަރު ކުދިން ކަމަށްވާ އަންޝުލާ ކަޕޫރާއި، އަރުޖުން ކަޕޫރާއި، ޖާންވީ ކަޕޫރު އަދި ހުޝީ ކަޕޫރުގެ ތެރެއިން ބޮނީގެ ފޭވަރިޓް ދަރިއަކީ ކޮން ކުއްޖެއްތޯ އޭނާގެ ފޮލޯވަރަކު ކޮށްފައިވާ ސުވާލަށް ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހިނިގަނޑާކާ އެކު އަންޝުލާ ބުނެފައި ވަނީ ހުޝީ ކަމަށެވެ.

އަންޝުލާ އާއި އަރުޖުންއަކީ ބޮނީގެ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާ މޯނާ ސައުރީއަށް ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންނެވެ. އަދި ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ހުޝީ ކަޕޫރަކީ ބޮނީގެ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ސްރީދޭވީއަށް ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންނެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ސްރީދޭވީ މަރުވުމަށް ފަހު އަރުޖުން އާއި އަންޝުލާ ވަނީ ދެ ކޮއްކޮ ހުޝީ އަދި ޖާންވީ އާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަން ފަށާފައެވެ. އެންމެން އެކުގައި ތަންތަނަށް ގޮސް އެކުގައި ވަނީ އުޅެން ފަށާފައެވެ.

އަރުޖުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާއާ އެކު "ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" އިންނެވެ. ޖާންވީ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އޭނާ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ކާމިޔާބު ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ދަޅަކް" އިންނެވެ. ޖާންވީ ދެން ފެނިގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ތަޚްތު" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް