18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

ބޮނީ ކަޕޫރުގެ ފޭވަރިޓް ދަރިފުޅު އިނގޭތަ؟

  • އަންޝުލާ ބުނެފައި ވަނީ ބޮނީ އެންމެ ލޯބި ވަނީ ހުޝީ ކަޕޫރު ދެކެ ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 11:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


ބޮނީ ކަޕޫރު އޭނާގެ ހަތަރު ދަރިންނާ އެކު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ބޮނީ ކަޕޫރުގެ ފޭވަރިޓް ދަރިޔަކީ ހުޝީ ކަޕޫރު ކަމަށް އޭނާގެ އެއްބަފާ ދައްތަ އަންޝުލާ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ.

އަންޝުލާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ފޭނުންނަށް ހުޅުވާލި "ކިއު އެންޑް އޭ" ސެޝަންގައި ބޮނީގެ ހަތަރު ކުދިން ކަމަށްވާ އަންޝުލާ ކަޕޫރާއި، އަރުޖުން ކަޕޫރާއި، ޖާންވީ ކަޕޫރު އަދި ހުޝީ ކަޕޫރުގެ ތެރެއިން ބޮނީގެ ފޭވަރިޓް ދަރިއަކީ ކޮން ކުއްޖެއްތޯ އޭނާގެ ފޮލޯވަރަކު ކޮށްފައިވާ ސުވާލަށް ވަނީ ޖަވާބުދީފައެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހިނިގަނޑާކާ އެކު އަންޝުލާ ބުނެފައި ވަނީ ހުޝީ ކަމަށެވެ.

އަންޝުލާ އާއި އަރުޖުންއަކީ ބޮނީގެ ފުރަތަމަ އަނބިމީހާ މޯނާ ސައުރީއަށް ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންނެވެ. އަދި ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ހުޝީ ކަޕޫރަކީ ބޮނީގެ ދެވަނަ ކައިވެންޏަށް ސްރީދޭވީއަށް ލިބިފައިވާ ދެ ކުދިންނެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް ސްރީދޭވީ މަރުވުމަށް ފަހު އަރުޖުން އާއި އަންޝުލާ ވަނީ ދެ ކޮއްކޮ ހުޝީ އަދި ޖާންވީ އާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަން ފަށާފައެވެ. އެންމެން އެކުގައި ތަންތަނަށް ގޮސް އެކުގައި ވަނީ އުޅެން ފަށާފައެވެ.

އަރުޖުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާއާ އެކު "ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" އިންނެވެ. ޖާންވީ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އޭނާ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ކާމިޔާބު ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ދަޅަކް" އިންނެވެ. ޖާންވީ ދެން ފެނިގެންދާނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ތަޚްތު" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް