22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ލަލީގާގެ މެޗެއް އެމެރިކާގައި ކުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ

  • މި މެޗް އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 26 ގައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 01:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ބާސާ އާއި ގިރޯނާގެ މެޗެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ބާސެލޯނާ އާއި ގިރޯނާ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗެއް އެމެރިކާގައި ކުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެ ދެ ކްލަބާއި، ލަލީގާއިން ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގެ ކިބައިން އެދިއްޖެއެވެ. 

މިއީ މީޑިއާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރިލެވެންޓްއާ އެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާއިން ހަދާފައިވާ 15 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަހަރަކު އެއް މެޗު އެމެރިކާގައި ކުޅުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވާތީ ކުޅެން ޖެހޭ މެޗެކެވެ. ލަލީގާ އިން އެދިފައި ވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެެމެރިކާގެ މަޔާމީގެ ހާޑް ރޮކް ސްޓޭޑިއަމްގައި މި މެޗު ބޭއްވުމަށެވެ. މިއީ ގިރޯނާގެ ހޯމް މެޗެކެވެ. 

މި މެޗު ކުޅުމަށް އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނާއި ޔޫރަޕްގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ޔުއޭފާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ކޮންކަކާފްގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާގެ ވެރިން މިމެޗު އެމެރިކާގައި ކުޅުމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާފައި ވެއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ އިން ވެސް ވަނީ މެޗު ސްޕެއިން އިން ބޭރުގައި ކުޅޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޖަމްއިއްޔާ އިން ބުނީ މެޗާ މެދު ފަހުގެ ބަސް ބުނާނީ ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގައި ކުޅެން މަސައްކަތްކުރާ މެޗަކީ ގިރޯނާގެ ހޯމް މެޗެއް ކަމުން އެޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަދައިދިނުމަށް ކްލަބުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސީޒަން ޓިކެޓް ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް 1500 ޓިކެޓް މަޔާމީއަށް ދިޔުމަށް ހިލޭ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، މެޗު ނިންމާފައި އަނބުރާ އަންނަ ގޮތަށް ނުވަތަ ހަފްތާ ބަންދު މަޔާމީގައި މަޑުކޮށްފައި އަންނަ ގޮތަށް ވެސް ޕެކޭޖް ނެގޭނެއެވެ. އެމެރިކާއަށް މެޗު ބަލަން ދެވެން ނެތް މީހުންނަށް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާސެލޯނާގެ ކޭމްޕް ނޫގައި ކުޅޭ އަވޭ މެޗަށް 5000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ސީޒަން ޓިކެޓުން 20 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް