20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައީސް ޔާމިން އެ ހުންނެވީ ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައި: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

  • އަނިޔާ ލިބުނު މީހުން ބުނަނީ އަނިޔާއަށް ބޯ ނުލަނބާނެ ކަމަށް
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 00:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


މިއަދު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު ޝާހިދު ކަނޑިތީމަށް ވަޑައިގެން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އެ ހުންނެވީ "ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައި" ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  

ށ. ފޯކައިދޫގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ޝާހިދު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ހުންނެވި ހާލަތު ސިފަ ކުރެއްވީ ހިބަރެއް ވަދުގައި ޖެހުމުން ވާނެ ގޮތް ވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ގޮތުގައި އެވެ.  

"ހިބަރު ވަދެއްގައި ބުޅިއެއް ނީންނާނެ. އިންނާނީ ތިމަރަ ބަރެއްލާފައި ދޫކޮށްފައި. ހިބަރު ވަދެއްގައި ހިބަރު ޖެހުމަށް ފަހު ދެން އެ ސޮރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ފުމުނަސް ނަގާނީ. ބަޑިއެއް ޖެހިޔަސް ނަގާނީ. ތެޅުނު ވަރަކަށް ވާނީ ބަލި. ޔާމިނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަނިކުފާނޭ، މަނިކުފާނު ތި ހުންނެވީ ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފަ އޭ،" އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނުކުރައްވާ މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެ ހުންނެވީ މިއަދު ޖަލަށް ލާފައިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެ ހާލަތުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީނާއެކު ހައްދަވާނެ ޑީލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވާ ކަމަށެވެ.  

ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ ރާއްޖެ.އެމްވީ

ހައްގު ބަސް ބުނި ލީޑަރަކު ވިއްޔާ ޖަލަށްލައި، މިނިވަން މީޑިއާތައް ބަންދުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާއިރު އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަމުން ގެންދަނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ރައީސް ޔާމީން އެ ހުންނެވީ "ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައި" ކަމަށް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޮޑު ކަންނެލި އުކާލާހެން މަޖިލިސް މެމްބަރުން ނަގާ އުކާލީ. މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ގޮތްދޫކުރާ ގޮތަކަށްނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ ފަހަތަށް ޖެހޭކަށްވެސް ނޫން. މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތިބީ މި އަނިޔާވެރިކަމުން ގައުމު މިންޖުކުރަން ވެގެން، ޔާމިނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުންނެވީ ހިބަރު ވަދެއްގައި ޖެހިފައިއޭ،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރާޅުން ޓިނު ނަގައިގެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލާފައިވާއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނު އަދިވެސް ވިދާޅު ވަނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ބޯނުލަނބާނެ ވާހަކަފުޅު ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

 "ހިބަރު އޮތީ ބޭނިފައި، އެ ސޮރު އޮތީ ލޮޑުވެފައި. ހިބަރު ނަގާ ތައްޓުމައްޗަށް ނަގާ އެއްލާނަން. އިންސާފުގެ މަގަށް ރާއްޖެ ގެންދާނަން،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ތިޔަޖަލްސާގައި މަދުވެގެން 2 މި

5 މަސް ކުރިން

ތިޔަޖއލްސާގައި 2 މިލިޔަނެއްހާ ދިވެހިންތިބޭނެ

0
0